Image
none
Invigningstalade gjorde bland andra; Marie Demker, dekan för Humanistiska fakulteten, Henrik Janson, prefekt för Institutionen för historiska studier och Pär Gustafsson, förste vice ordföranden i kommunfullmäktige i Göteborg.
Photo: Kenneth Nyberg
Breadcrumb

Över 500 historiker samlade i Göteborg

Published

– Det är många som arbetat och planerat för detta under lång tid, så det är fantastiskt roligt att mötet nu är igång, säger Kenneth Nyberg, ordförande i organisationskommittén och historiker vid Göteborgs universitet.

Föreläsningar, debatt, paneldiskussioner och utflykter till historiska platser runt Göteborg står på programmet under veckan.

Image
none
Poul Holm under hans keynoteföreläsning.
Photo: Kenneth Nyberg

Göteborgs universitet är värd för Nordiska historikermötet som hålls för 30:e gången. I måndags invigdes mötet av Humanistiska fakultetens dekan Marie Demker och därefter var det dags för en av konferensens två huvudtalare, Poul Holm.

– Det är fantastiskt roligt att mötet nu är igång och att få välkomna alla kolleger från både Norden och andra länder till oss här i Göteborg, fortsätter Kenneth Nyberg, ordförande i organisationskommittén.

Egentligen skulle Historikermötet ägt rum redan 2021, men på grund av pandemin fick konferensen skjutas på framtiden ett år.

– Det var inte ett helt lätt beslut att ta även om det i efterhand är tydligt att det var rätt att senarelägga. Pandemin är ju inte över, men läget är annorlunda än för ett år sedan och vi tror att vi nu kan genomföra en konferens som denna på ett ansvarsfullt sätt.

Temat passar Göteborg

Huvudtemat för 2022 års konferens är ”Globalt och lokalt” och huvudtalare är professor Maya Jasanoff, Harvard University (USA) och professor Poul Holm, Trinity College Dublin (Irland).

– Valet av tema är ett sätt att betona att globalisering och globala förbindelser inte bara är något som sker på en storskalig nivå utan hänger ihop med lokala fenomen och processer, säger Kenneth Nyberg och fortsätter:

– Det är något som inte minst är tydligt i Göteborgs egen historia, som till stor del präglas av just rollen som en förbindelselänk mellan lokala och globala nätverk och flöden. Både för historisk forskning och i ett samhällsperspektiv är det viktigt med perspektiv som knyter samman det globala och lokala och utforskar relationerna däremellan.

Möten sedan början av 1900-talet

Image
none
Mellan den 8-11 augusti pågår Nordiska historikermötet vid universitetet. Senast det hölls i Göteborg var 1951.
Photo: Kenneth Nyberg

De nordiska historikermötena har hållits sedan 1905, då det första avhölls i Lund, och cirkulerar sedan dess mellan olika lärosäten i de nordiska länderna. I Göteborg har mötet tidigare hållits 1923 och 1951.

Vid sidan av huvudtemat kommer konferensen att innehålla ett stort antal presentationer och diskussioner om annan forskning producerad av nordiska historiker eller utomnordiska historiker som forskar kring nordisk historia.

Veckans program består av såväl plenarföreläsningar som rundabordssamtal, tematiska sessioner och enskilda presentationer. Utöver de två huvudtalarna och en avslutande plenarsession ledd av Nordiska rådets ordförande Erkki Tuomioja innehåller det vetenskapliga programmet sammanlagt 136 sessioner. Därtill kommer en officiell välkomstmottagning av Göteborgs Stad, två mer informella mingel, en konferensmiddag och ett utflyktsprogram i Göteborg med omnejd dagen efter den formella avslutningen av historikermötet.

Nordiska historiebokspriset delas ut

I samband med invigningen i måndags delades det Nordiska historiebokspriset för 2022 ut. Det gick till Tim van Gerven för hans bok Scandinavism: Overlapping and Competing Identities in the Nordic World, 1770–1919 (2022).

Priset delades ut av Peter Stadius, ordförande och finländsk ledamot i Nordiska historikerkommittén och Malin Thor Tureby, svensk ledamot, vilka båda också ingått i priskommittén.
Syftet med Nordiska historiebokspriset är att stimulera intresset för Nordens historia och det tilldelas författaren eller författarna till en ”innovativ, nyskapande och tankeväckande bok i nordisk historia”.

Image
none
Kenneth Nyberg, universitetslektor vid Institutionen för historiska studier, är ordförande i organisationskommittén. (till höger i bild). Även Johan Kärnfelt, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, ingår i organisationskommittén.<br /> Foto: Cecilia Sjöberg
Photo: Cecilia Sjöberg

Text: Cecilia Sjöberg

Kontakt: Kenneth Nyberg

Mer om Nordiska historikermötet

Huvudarrangör är Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet, Svenska historiska föreningen och Nordiska historikerkommittén i samarbete med Göteborgs Stad samt Avdelningen för ekonomisk historia och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

Nordiska historikermötets webbplats (extern): www.nhm2022.se