Breadcrumb

Joakim Larsson är invald som vetenskaplig rådgivare vid Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance, JPIAMR.

Uppgiften innebär att vara med och ge råd kring olika aktiviteter, bland annat de utlysningar som de 28 medlemsländerna gör tillsammans varje år.

Läs mer på Vetenskapsrådets nyhetssida: https://www.vr.se/5.6746d34717ce9d34f757457.html