Image
forskargruppen i finansiell etik
Alexander Andersson, Joakim Sandberg och Clément Fontan under ett möte med forskargruppen i finansiell etik.
Photo: Magnus Bergström, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Breadcrumb

"Krävs samarbete för att förändra finansmarknaden"

En grupp forskare i Sverige har gått samman för att skapa ett kompetenscentrum för forskning om hållbara finansmarknader som kan bidra till en ökad förändringstakt i både teori och praktik. Gruppen får nu 47 miljoner kronor från Vinnova.
- Vi ser oss lite som rebeller inom finansmarknadsforskningen, säger Joakim Sandberg, professor i filosofi på Göteborgs universitet och en av initiativtagarna.

Regeringen har genom forskningsrådet Vinnova gett stora pengar till finansmarknadsforskning i över tio år.
– Men nu är det första gången de öronmärker pengar för forskning om finansmarknadens påverkan på hållbar utveckling, säger Joakim Sandberg som även är föreståndare för forskargruppen i finansiell etik på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Sustainable Finance Lab

Det nya kunskapscentrumet får namnet Sustainable Finance Lab och placeras vid Kungliga Tekniska Högskolan. Forskarna som medverkar jobbar inom olika områden, som miljövetenskap, samhällsvetenskap och humaniora och är på svenska universitet eller forskningsinstitut. De får också stöd från flera företag och andra aktörer på finansmarknaden.

Image
Joakim Sandberg
Joakim Sandberg är en av initiativtagarna till Sustainable Finance Lab med säte i Stockholm.
Photo: Johan Wingborg

– Vi kallar det för ett labb för att poängtera att det krävs samarbete för att skapa förändring. Finansmarknadsforskare måste våga gå utanför sina snäva teorier och samarbeta med exempelvis miljövetare och filosofer. Samtidigt måste vi som forskare våga lämna elfenbenstornet och samarbeta med de företag som är intresserade av frågorna, säger Joakim Sandberg.

Fyra grundfrågor på agendan

Forskningsarbetet vid Sustainable Finance Lab ska inledningsvis utgå från fyra grundfrågor:

  • Vilken påverkan har olika finansiella praktiker och produkter på den hållbara utvecklingen i samhället?
  • Vilka risker skapas på finansmarknaden om samhället inte ställer om till ökad hållbarhet?
  • Hur kan normerna på finansmarknaden förändras för att öka fokus på hållbarhetsfrågor?
  • Vilka konkreta steg kan tas för att fasa ut finansmarknadens stöd till ohållbara företag, och öka stödet till nystartade och mer hållbara alternativ?

– Vi hoppas att Sverige ska bli ett föregångsland inom hållbara finanser. Vi ser att många företag på finansmarknaden bryr sig om dessa frågor och vill dra sitt strå till stacken. Den svenska regeringen visar också sina ambitioner genom denna Vinnova-satsning, såklart. Nu har vi äntligen ett forum där vi kan samverka för att öka förändringstakten på området.

Joakim Sandberg och hans forskargrupp Financial Ethics på Göteborgs universitet får sju miljoner kronor, fördelat på fem år, av det totala forskningsanslaget på 47 miljoner från Vinnova.

Text: Monica Havström

Image
Några av medlemmarna i forskargruppen i finansiell etik vid Göteborgs universitet.
Några av medlemmarna i forskargruppen i finansiell etik vid Göteborgs universitet.
Photo: Monica Havström
Sustainable Finance Lab

Forskarna som är med i projektet kommer från KTH, Göteborgs Universitet, Luleå Tekniska Universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm Resilience Center, Kungliga Vetenskapsakademien och Handelshögskolan i Stockholms forskningsinstitut, SIR.

Mer information på Vinnovas webbsida

Läs mer om Financial Ethics research group på våra forskningssidor