Image
Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos
Photo: Michael Erhardsson, Mostphotos
Breadcrumb

Nytt forskningsprojekt om adhd, matvanor och idrott

I tonåren slutar många barn att idrotta samtidigt som de får mer ansvar för sin kost. I ett nytt projekt ska forskare utgå från barnens egna upplevelser för att undersöka hur samhället kan arbeta mer hälsofrämjande för denna grupp.

Karin Grahn ska inom kort inleda ett forskningsprojekt om barn som har adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och deras upplevelser av mat-, måltider- och idrott i sitt vardagliga liv.  

– Jag vill ta reda på mer om barnens egna erfarenheter. Vad de upplever som positivt och vad som är utmanande. En ökad kunskap om dessa upplevelser kan ligga till grund för arbetet med att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor hos denna grupp med barn. 

Projektet kommer att belysa frågor om: 

  • vilken mening mat, måltider och fysisk aktivitet/idrott har för barnens välbefinnande och funktion i vardagen,
  • vilka utmaningar och positiva aspekter som barnen erfar i sitt möte med mat, måltider och idrott i sitt dagliga liv,
  • hur idrottstränare kan bidra till att stärka positiva aspekter och minska utmaningar som idrottande barn/ungdomar med adhd erfar i relation till idrottsdeltagande, mat och måltider. 

Karin Grahn hoppas att forskningen ska leda fram till två viktiga saker:

– För det första, att utveckla ny kunskap som kan användas i hälsopromotivt syfte för att bidra till fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor hos barn som har adhd. För det andra, att kunna bidra med barncentrerade riktlinjer till idrottsrörelsen som kan vara till hjälp för föreningar och tränare i deras arbete med att skapa en inkluderande idrott som bidrar till alla barns hälsa.  

Vad betyder det för dig att du tilldelas förstärkt forskningstid?  
– Det betyder mycket att kunna fördjupa mig i ett forskningsområde och inte minst att kunna bidra med viktig kunskap som kommer att komma till nytta för barn, familjer och de som på olika sätt kommer i kontakt med barn som har adhd, till exempel inom idrottsrörelsen. 

En doktorandtjänst annonseras ut 

Inom kort kommer en doktorandtjänst i kostvetenskap med fokus på matvanor och fysisk aktivitet kopplat till projektet publiceras här:
Lediga anställningar

Fakta

Karin Grahn tilldelas förstärkt forskningstid inom ramen för Utbildningsvetenskapliga fakultetens strategiska program för satsning på forskning. Projektet kommer att pågå från 1 januar 2021-31 december 2023 och har möjliggjorts genom en strategisk satsning som förenar institutionens två ämnen kostvetenskap och idrottsvetenskap. 

Studien omfattar barn/ungdomar som är 11-15 år och som har diagnostiserats med adhd. Detta är en ålder då många unga slutar att idrotta och samtidigt en ålder då barnen blir mer självständiga och tar ett större ansvar för sitt eget matintag. Det är av stor vikt att bidra med kunskap som bottnar i barnens egna erfarenheter. Projektet utgår därför ifrån barncentrerad forskningsmetodik och olika kvalitativa datainsamlingsmetoder används för att generera data.