University of Gothenburg
Image
SOM-institutet och Nordicom ställer ut böcker
Photo: Cajsa Malmström
Breadcrumb

SOM-institutet och Nordicom

Till JMG hör även SOM-institutet. I samma hus ligger också Nordicom.

SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet. Sedan 1986 har SOM-institutet arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling.

I samma hus som JMG hittar du även Nordicom - ett nordiskt kunskapscenter inom medie- och kommunikationsområdet.