Breadcrumb

Nina Tahmasebi ny docent inom växande forskningsfält

När Nina Tahmasebi började forska kring automatiska metoder för att studera språkförändringar var hon en av få inom fältet.

– I år höll vi vår första internationella workshop och fick över 50 inskickade artiklar. Att få vara med om detta känns enormt roligt!

Nu har Nina Tahmasebi antagits som docent vid Institutionen för svenska språket på Göteborgs universitet.

Vad handlar din forskning om?

– Min forskning handlar primärt om att utveckla automatiska metoder för att studera språkförändringar, och då framförallt betydelseförändringar. Hur många vet till exempel att ordet ”girl” på engelska förr betydde unga människor av bägge kön? Känner man inte till sådana förändringar i språket så blir det svårt att studera annat i diakrona texter.

- Jag leder ett forskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet, kring automatiska metoder för just lexikala semantiska förändringar. Förutom förändringar över tid inkluderar vi även ord som har bytts ut. Det kan till exempel vara namn på platser, länder, personer eller företag. Dessa namnbyten kan göra det svårt att hitta relevanta texter. Vi tittar även på ersättningar av andra ord, som till exempel ”det var en jättebra konsert” mot ”det var en sjuk konsert”.

Jag forskar också kring hur man kan föra samman så kallad data science, som är en gren inom artificiell intelligens, och humaniora. Det är ofta en diskrepans mellan de forskningsfrågor som ställs, och de svar som digitala metoder kan ge. Hur ska man få digitala metoder att hantera den komplexitet som finns inom humanistiska frågeställningar? Här handlar det bland annat om att veta att texten består av mer än dess beståndsdelar och att en hel text behövs för att förstå innehållet på ett så djupgående sätt att det kan användas till att svara på de forskningsfrågor som ställs inom humaniora.

Hur kan samhället använda din forskning?

- Är man inte expert på historiska språk men ändå intresserad av att söka i historiska material är det bra om man kan få hjälp att tolka texten. Något så enkelt som markeringar av vad som troligen har ändrats och en beskrivning av hur det ändrats kan vara till stor hjälp. Det är också bra om man kan söka utan att först behöva slå upp alla möjliga ersättningar av ett ord, till exempel ”St Petersburg –> Petrograd –> Leningrad –> St Petersburg”.

Vad betyder det för dig att bli docent?

– Det känns fantastiskt roligt! Jag är stolt och nöjd över att få ett sådant erkännande, framförallt av min forskning inom språkförändringar. När jag började inom fältet var det få andra som jobbade med samma sak, och de flesta har kommit och gått. I bland har det känts väldigt ensamt inom ett fält som inte varit erkänt bland andra.

I år höll vi den första internationella workshopen för automatiska metoder för alla typer av språkförändringar som kan upptäckas i skriven text. Vi fick över 50 inskickade artiklar och till workshopen kom det 65 personer! Att få vara med om detta känns enormt roligt.

Jag jobbar inom språkteknologi där vi som standard samarbetar och samförfattar, och utan mina otroliga kollegor hade inget av detta varit möjligt. Både Språkbanken och Centrum för Digital Humaniora har känts som hemma och mina arbetskamrater har på ett mycket tålmodigt sätt lärt mig otroligt mycket.

Jag kommer att fira med min underbara familj, vänner och kollegor, lite bubbel och massor med chokladfudge. Min dotter och jag har nog ätit hälften av allt som blivit bakat.

Kontakt:

Nina Tahmasebinina.tahmasebi@gu.se, 031-786 6953

Språkbanken

Centrum för digital humaniora