University of Gothenburg
Breadcrumb

Tzu Tung "Sassa" Chen ny filosofie doktor

Grattis till Tzu Tung "Sassa" Chen - ny filosofie doktor i naturvetenskap med inriktning naturgeografi!

En kvinna sitter på en stol och håller en bok
Sassa med sin avhandling.
Photo: Jenny Meyer

Fredagen 15 september försvarade hon sin avhandling ”Climate-associated human health effects – Lessons from historical malaria and mortality records in pre-industrial Nordic countries.”

Disputation var inte enbart historisk för Sassa själv. Disputationen var också den  första för Institutionen för geovetenskaper i nya hemvisten Natrium.

Hälsoaspekter när klimatet förändras  

I sin avhandling har Sassa undersökt klimatrelaterade hälsoeffekter på människor, baserat främst på historiska malaria- och dödlighetsregister i förindustriella nordiska länder.  

– Genom ökad kunskap om det historiska sambandet mellan klimat och hälsa bidrar min avhandling till ett underlag till framtida strategier för att hantera nuvarande och framtida hälsorisker kopplade till ett klimat i förändring. 

Opponent vid disputationen var Dr. Cyril Caminade, The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Italy. 

I betygsnämnden ingick docent Ebba Malmqvist, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet; docent Karin Ebert, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns Högskola, Stockholm; professor Kris Murray, Centre on Climate Change and Planetary Health MRC Unit, London School of Hygiene and Tropical Medicine, England;  ersättare docent Céline Heuzé, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet. 

Disputationens ordförande var professor Deliang Chen från Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet. 

Avhandlingen i GUPEA: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/78191

AV: JENNY MEYER

Publiken lyssnar på en presentation av en kvinna.
Sassas disputation var den första för Institutionen för geovetenskaper i nya hemvisten Natrium. Disputationens ordförande Deliang Chen inleder.
Photo: Jenny Meyer