Breadcrumb

Ordforråd hos unge nybegynnere i fransk: Hvordan måle det og hvor stort er det?

Forskning
Kultur & språk
Utbildning & lärande

Eva Thue Vold, Universitetet i Oslo, gästföreläser inom forskningsområdet Språkinlärning och språkundervisning och franska forskarseminariet. Alla intresserade är välkomna!

Föreläsning,
Seminarium
Date
30 May 2023
Time
15:00 - 17:00
Location
Sal C456, Humanisten, Renströmsgatan 6

Good to know
Seminariespråk: norska/svenska
Organizer
Institutionen för språk och litteraturer
Image
Eva Thue Vold, gästföreläsare
Eva Thue Vold
Photo: hiof

Å måle ordforrådet hos nybegynnere i fransk kan være utfordrende. Flervalgstester som Le Test de la Taille du Vocabulaire (Batista & Horst 2016) og VocaLab (Peters et al. 2019) egner seg dårlig, siden elevene ikke kan nok språk til å forstå de ulike valgene. Såkalte ‘ja/nei-’ eller ‘sjekkliste’-tester der eleven krysser av for hvilke ord de kan, er et alternativ. En fransk versjon av Meara & Miltons (2003) X_Lex er den mest brukte for fransk, men den baserer seg på en noe gammel frekvensordliste (Baudot 1992).

Innenfor det internasjonale Languages-prosjektet, der vi studerer engelsk- og franskundervisning på ungdomstrinnet i Norge, England og Frankrike (elevalder 14-15 år), valgte vi derfor å utvikle en ny ja/nei-vokabulartest for fransk. Testen er digital og tilpasset nybegynnere. Den er til en viss grad adaptiv, slik at elevene får ulike oppgaver ut fra hvordan de scorer. Testen ble pilotert på 220 franskelever i Norge og England. En revidert versjon av testen ble deretter gitt til ca. 300 franskelever i de to landene.

I innlegget vil jeg først presentere testens design og de vurderingene som ligger bak, samt noen tanker om hvordan designet kan overføres til andre språk som spansk og tysk. Deretter vil jeg presentere resultatene fra de to elevgruppene.

Batista, R. & Horst, M. L. 2016. A New Receptive Vocabulary Size Test for French. The Canadian Modern Language Review 72(2), 211-233.

Baudot, J. 1992. Fréquences d'utilisation des mots en français écrit contemporain. Presses de l'Université de Montréal.

Meara, P. & Milton, J. 2003. X_Lex, The Swansea Levels Test. Newbury, Express.

Peters, E.; Velghe, T. & Van Rompaey, T. 2019. The VocabLab tests: the development of an English and French vocabulary test. International Journal of Applied Linguistics 170 (1), 53-78.