Skip to main content
Breadcrumb

In the Heart of Europe: Literature about Streams, Rivers, and Migration in Today's Germany

Culture and languages

This event is a collaboration between the Centre for European Research at the University of Gothenburg (CERGU), the cultural journal Dixikon and Göteborgs Litteraturhus

Seminar
Date
27 Oct 2021
Time
19:00 - 21:00
Location
Litteraturhuset, Lagerhuset Heurlins plats 1B (porten i husets bortre ände, mot älven) 413 01 Göteborg

Participants
Linda Karlsson Hammarfelt
Annika Lindberg
Claes-Göran Alvstam
Good to know
This event will be held in Swedish.
Organizer
Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU), kulturtidskriften Dixikon och Göteborgs Litteraturhus

This event will be held in Swedish.

Varför vänder sig författare med erfarenheter av migration och flerspråkighet just mot floden som en modell för att skildra jaget och dess historia? Hur kan man berätta om migration och andra rörelser över gränser? Och vilken betydelse har dessa berättelser inom det samtida tyska och europeiska litteraturlandskapet? Utifrån Yoko Tawadas roman Schwager in Bordeaux (Svåger i Bordeaux, 2008) och Sasa Stanisic självbiografiska verk Herkunft (Härkomst, 2018) diskuterar en forskarpanel bestående av Linda Karlsson Hammarfelt (docent i tyska), Annika Lindberg (fil.dr i sociologi) och Claes-Göran Alvstam (professor emeritus i ekonomisk geografi) sambandet mellan floder/vattenflöden, migration och litteratur.

Samtalet är det första i en serie som anordnas i samarbete mellan Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU), kulturtidskriften Dixikon och Göteborgs Litteraturhus.