Skip to main content
Breadcrumb

Bachelor presentations in biology

Science and Information Technology

.

Examination
Date
31 May 2021 - 1 Jun 2021
Location
Zoom
Additional info
Link to
presentations

Good to know
All presentations are given using the same language as in the title.
See attached document for abstracts.

Måndag 31 maj

10.00-10.05 Välkomna & kort introduktion till redovisningarna

10.05-10.30 15 hp DE LAVAL CHARLOTTE När det hettar till: Återhämtning efter värmestress hos Harnugana montana

10.30-10.55 15 hp HANDIN KALLE Have vascular plants conquered the Alaskan tundra and defeated the bryophytes?

Rast

11.15-11.45 30 hp OLSSON REBECKA Störningsmoments påverkan på reproduktion hos kycklinggrodor

11.45-13 lunch 13-13.25 15 hp MATTSSON BODIL Bu eller bä för sly och boll? Berikning för Slottsskogens Helsingefår och Jämtget

13.25-13.50 15 hp BRANDER ISAC Copepods or how I learned to start worrying and fear ocean acidification

13.50-14.15 15 hp DEKKER CARL-JOHAN Meta-analysis of the impact of ocean acidification on Mytilus galloprovincialis

Tisdag 1 juni 2021

9.30-9.55 15 hp REINHOLDSSON JONAS Collemboler trivs bra i sina hem även om TBE-viruset är på besök

9.55-10.20 15 hp HEMMING JENS Karaktärisering av platser med och utan TBE-virus med Enchytraidae och Nematoda

10.20-10.50 30 hp DUNDJEROVIC ISIDORA Prevention of bradycardia during MS-222 anesthesia in rainbow trout

Rast

11.05-11.30 15 hp RYDHEM AMANDA Impact of propranolol on sea anemone risk- taking behaviour

11.30-11.55 15 hp ANSELM AMANDA Does caffeine influence startle response time in the sea anemone Metridium senile?

Lunch

13-13.25 15 hp OLSSON MALIN Relationen mellan vadare och deras bytesdjur i Hallands län

13.25-13.50 15 hp KÄLLMAN ANDREAS Potential habitats for reintroduction of barn owl (Tyto alba) in southern Sweden

13.50-14.10 Avslutande ord till studenterna: Vad ni ska tänka på härnäst!