Skip to main content
University of Gothenburg
Breadcrumb

Conferences and seminars

At the Department of Education and Special Education.

Upcoming events

 

September 2021

Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling

September 13 2021

To the event calendar ->

 

Vetenskapligt görande i förskola och grundskola

September 15 2021

To the event calendar ->

October 2021

Betydelsen av lärarkompetens

Måndag 11 oktober hos Kollegiet förutsättningar, utbildning och resultat.

To the event calendar ->

November 2021

Systems Thinking – Roller, relationer och kommunikationens betydelse för framgångsrikt skolledarskap

24 november hos Kollegiet för utbildningsledarskap.

To the event calendar ->

December 2021

 

Språk, makt och identitet – 2 dec 2021 kl. 10:00 - 12:00

Seminarium med Josefina Eliaso Magnusson, filosofie doktor i tvåspråkighet.

More information.

May 2022

Praxis symposium IV: Higher education in post-pandemic times – (re)orienting transformation through praxis.

To the event calendar ->

Recent events

 

Kostnadsfri konferens för språklärare, 13 augusti

Bli vän med det skrivna ordet, 19 – 21 augusti 2021

IMC17 International Mobility Conference, 22 – 25 april 2021

 

February 24, 16.00–17.30 (https://gu-se.zoom.us/j/520814434

"Vad möjliggör och begränsar en hållbar elitfriidrott? Aktionsforskning i elitidrottspraktiker inom Göteborgs friidrottsförbund"

April 21, 16.00 – 17.30 (https://gu-se.zoom.us/j/520814434)

"Grammatik i skrivundervisningen för nyanlända gymnasieelever - en aktionsforskningsstudie (Mikaela Eek)"

 

March 3 2021 16.00 - 17.30

Meeting URL: https://gu-se.zoom.us/j/65682192516?pwd=WGwvVU9Sa3h4T1JMNjlyekpFVEJMZz09&from=addon
Meeting ID: 656 8219 2516. Passcode: 692797

"Att leda rektorer som ny verksamhetschef för förskola och skola"

 

May 5 16.00 - 17.30

Meeting URL: https://gu-se.zoom.us/j/62800538160?pwd=WXFCZ0UyZm5TUEgra1ZhL3ZQeEdPdz09&from=addon
Meeting ID: 628 0053 8160. Passcode: 872705

"Skolors organiseringskompetens"

 

May 17, 15.00-16.30 on Zoom

"Curt Hagquist - Varför ökar ungas psykiska ohälsa?"

Ouestions and for getting a Zoom link please contact
Joanna Giota,  joanna.giota@ped.gu.se
Yi Ding,  yi.ding@gu.se