Breadcrumb

Stefan Lindinger

Professor

Department of Food and Nutrition and Sport
Science
Visiting address
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postal address
Box 300
40530 Göteborg

About Stefan Lindinger

Motion fysiolog och biomekaniker; Utvecklingsgrupp vid Centrum ”Health and Performance” (CHP); Utveckling av laboratorier (t.ex. träningsfysiologi och styrka); Expert inom träning och biomekanik; Huvudområde: Integrativa fysiologiska-biomekaniska analyser av mänsklig rörelse för hälsa och prestation; Specifikationer i ”Motor Learning (Teknikutbildning och Koordineringsfärdigheter), Styrka & Uthållighetsträning; Vinter sport och spel sport testning och träning; Ungdom och talang i idrott; Konsult i idrottsbranschen, Coaching för hälsa och elitidrotter.

Exercise physiologist and biomechanist; Development Group at Center of Health and Performance (CHP); Development of Laboratories (eg. Exercise Physiology and Strength); Expert in Training Science and Biomechanics; Main field of interest: Integrative physiological-biomechanical analyses of human movement for health and performance; Specifications in Motor Learning (Technique training and coordination skills), Strength & Endurance Training; Testing and Training in Winter sports and Game Sports; Youth and talent in Sport; Consulter in Sports Industry and Sports and Health Coaching