Skip to main content
Breadcrumb

Sandra Samuelsson

Researcher

Gothenburg Research
Institute
Telephone
Visiting address
Viktoriagatan 13, plan 3
41125 Göteborg
Postal address
Box 603
40530 Göteborg

About Sandra Samuelsson

Min forskning fokuserar på organisationers omställningsarbete för att möta kraven gällande ett mer hållbart samhälle. Trots att många organisationer påbörjat interna hållbarhetsarbeten, samt att ny teknik introduceras löpande för att underlätta en ’grön’ omställning, så är effekterna generellt små i förhållande till dess totala miljöpåverkan. Det leder till frågor gällande hur omställningsarbetet organiseras, människors kunskap och beteenden, teknikens roll och relaterande infrastruktur?

Research areas

  • Organization and management studies, Sustainability research, Engineering work, Science and technology studies

Research in progress

  • Environmental education and practices in Primary school, 2019-08 - 2021-12
  • Implementing building-integrated solar electricity: obstacles and opportunities in practice, 2019-08 - 2020-12

Teaching areas

  • Organization and Management theory, Strategic management, Sustainable & CSR management, Leadership