Skip to main content
Breadcrumb

Henrik Anckarsäter

PROFESSOR/ CHIEF PHYSICIAN

Department of Psychiatry and
Neurochemistry
Visiting address
Celam Rågården, Rågårdsvägen 5
42457 Gunnilse
Postal address
SU Östra sjukhuset Rågården Hus 1
41685 Göteborg

About Henrik Anckarsäter

Research Group

CELAM - Centre for Ethics, Law and Mental Health