Göteborgs universitet
Bild

Organisation

Centrum för digital humaniora (CDH) vid Göteborgs universitet är placerat vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och inrättat av Humanistiska fakulteten för åren 2015-2021.

Styrgrupp

  • Christina Backman, Hasselbladstiftelsen
  • Monica Billger, professor, Chalmers tekniska högskola
  • Lars Björk, Kungliga biblioteket
  • Mats Björkin, docent, Institutionen för kulturvetenskaper
  • Simon Dobnik, docent, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
  • Stina Ericsson, professor, Institutionen för svenska språket
  • Antoaneta Granberg, docent, Institutionen för språk och litteraturer
  • Katarina Leppänen, professor, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
  • Kenneth Nyberg, docent, Institutionen för historiska studier

 

Centrum för digital humaniora samverkar med: Föreningen för Digital humaniora i Norden (DHN) och SWE-CLARIN.

Centrum för digital humaniora är knutet till den Europeiska samarbetsorganisationen EADH.

På ett internationellt plan utanför Europa länkas organisationer för Digital humaniora samman genom The Alliance of Digital Humanities Organizations, ADHO.