Göteborgs universitet
Bild

Associerade forskare

Vi samarbetar med en rad forskare vid Göteborgs universitet och andra lärosäten i Sverige och världen. Vi handleder också forskarstuderande vid Humanistiska fakulteten. Här kan du läsa om deras avhandlingsprojekt.

Göteborgs universitet

 • Astrid von Rosen, docent i konst- och bildvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper
 • Christer Ahlberger, professor i historia, Institutionen för historiska studier
 • Christian Horn, forskare, Institutionen för historiska studier
 • Daniel Larsson, forskare, Institutionen för historiska studier
 • Helena Holgersson, universitetslektor, Institutionen för kulturvetenskaper
 • Jenny Bergenmar, professor i litteraturvetenskap, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
 • Johan Ling, professor i arkeologi, Institutionen för historiska studier
 • Karin Wagner, professor i konst- och bildvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper
 • Kenneth Nyberg, universitetslektor i historia, Institutionen för historiska studier
 • Mats Malm, professor i litteraturvetenskap, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
 • Niclas Hagen, forskare, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
 • Nils Olsson, fil.dr, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
 • Nina Tahmasebi, docent, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Övriga svenska universitet, kulturarvsinstitutioner och forskningsinstitut

 • Dick Claésson, fil. dr. i litteraturvetenskap, Litteraturbanken
 • Sara Ellis Nilsson, forskare, Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet

Utländska universitet och institutioner

 • Katherine Faull, Professor of German studies and Comparative Humanities, Bucknell University
 • Omar Grech, fil.dr, föreståndare, Centre for the Study and Practice of Conflict Resolution, University of Malta
 • Peter Leonard, fil.dr i skandinavisk litteratur, Assistant University Librarian for Research Data Services, Stanford University
 • Leena Malkki, docent Helsingfors universitet
 • Michael McGuire, programmerare, Bucknell University
 • Alvaro Montenegro, Ohio State University
 • Timothy Tangherlini, professor i folklore, litteratur och kulturvetenskap, University of California