Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Expertkompetenser

Expertkompetenser inom Centrum för digital humaniora.

Daniel Brodén
Filmvetenskap, fiktionens möjligheter att tillföra kritiska perspektiv på samtiden, medie- och kulturhistoria, filmteori och estetik, modernism och modernitet, utbildningsfilosofi

Mats Fridlund
Digitalhistoria, kritisk digital humaniora, idé- och lärdomshistoria, teknikhistoria, vetenskapshistoria, vetenskapsteori, STS, posthumanism, sociala och kulturella perspektiv på teknisk förändring, teknik och politik, terrorismstudier

Jonas Ingvarsson
Litteraturvetenskap, mediernas historia och samtid, posthumanism, kopplingar mellan tidigmodernitet och digital kultur, samt hur digitaliseringen har påverkat litteratur och konst i Sverige från 1950-talet och framåt.

Cecilia Lindhé
Digitala arkiv, digital infrastruktur, visualiseringar, digitalisering av kulturarv, litteratur och konst

Arild Matsson
Språkteknologi, webbutveckling, systemutveckling

Ida Storm
Databaser, interaktiva kartor

Johan Åhlfeldt
Databaser, interaktiva kartor