Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Forskning om pedagogisk praktik-REP

Forskning om pedagogisk praktik, Research on Educational Practice - REP

Forskningsgruppen är organiserad i det uttalade syftet att stödja och bidra med högkvalitativ internationell forskning, vilket betyder att vi producerar texter på engelska. Texter vi tar upp till granskning förutsätts även de vara författade på engelska.

Den forskning som produceras och tas upp till granskning i forskningsgruppen betraktar utbildningsinstanser såsom grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet som sociala, kulturella och därmed politiska institutioner, som successivt vuxit fram och förändrats över tid. Även den forskning som behandlas i gruppen har detta som en av sina utgångspunkter. Det betyder dock inte att den forskning som produceras eller tas upp till granskning behöver ha utbildning som institutionell och politisk verksamhet som fokus, men väl att detta finns med som inramning av det ämne som behandlas.

Den forskning som är aktuell för gruppen är forskning inriktad mot pedagogisk praktik. Det kan innebära forskning om skola och gymnasieskola, men också om högskola och universitet. Vi håller öppet för teoretisk såväl som empirisk forskning, likaså för forskning som genomförs utifrån olika metodologiska traditioner. Forskargruppens medlemmar känner sig dock oftast hemma i etnografiskt inriktade studier.

Forskargruppens fasta medlemmar

Gruppens medlemmar arbetar vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.