Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Pedagogen hus B, institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Foto: Anna-Lena Lundqvist

FND konferens 2020

Den 11-12 november 2020 anordnar institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborg universitet och Svensk förening för forskning i naturvetenskapernas didaktik (FND) en konferens. Årets konferens blir en digital version. Temat är "Flerspråkighet och multimodalitet i naturvetenskapernas och teknikens didaktik". Konferensen riktar sig till forskare, lärare och lärarutbildare i naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

Digital konferens 2020

Styrelsen för FND (Svensk förening för forskning i naturvetenskapernas didaktik) har med anledning av covid – 19 beslutat att årets konferens den 11-12 november kommer att genomföras som en digital konferens.

Anmälan är nu stängd!

Information och kontakt

 • 10.00-10.15 Välkomna!
 • 10.15-11.15 Föreläsning Keynote 1 (Kristina Danielsson)
 • 11.15-12.00 Föreläsning Keynote 2 (Dawn Sanders)
 • 13.00- Postersession online
 • 13.30-15.00 Parallella sessioner
 • 15.30-17.00 Parallella sessioner (en med NATDIDs session om bästa uppsats)
 • 08.30-09.15 FND:s årsmöte
 • 09.30-10.30 Keynote 3/parallella sessioner
 • 10.30-12.00 Parallella sessioner
 • 12.00-12.30 Avslutning, uppsummering

Kontakt

För frågor om konferensen och innehåll
Maria Åström och Dawn Sanders
Epost: fnd2020@ped.gu.se

För frågor om registrering och betalning
Vi samarbetar med Meetx.
Epost: FND2020@meetx.se

Viktiga datum

Viktiga datum

 • Sista dag för abstracts: förlängt till 7 september
 • Sista anmälningsdag förlängt: 5 oktober
 • Datum för konferens: 11-12 november

Kostnad

 • Doktorander 400 sek
 • Övriga 500 sek

Sen anmälan till FND 2020!

Konferensbidrag - abstract

Datum för abstract förlängt till 7 september

Vänligen skicka abstract i wordformat senast den 7 september till fnd2020@ped.gu.se.
Märk mailet med konferensbidrag, abstract FND 2020.

Abstract ska vara på 250-300 ord, exklusive titel. Ange även:

 • Författare och titel
 • Lärosäte/organisation/skola
 • E-post
 • Titel på konferensbidraget
 • Typ av presentation; presentation i zoom, web poster eller workshop via zoom

Huvudtalare

Kristina Danielsson

Flerspråkighet och multimodalitet - självklarheter i naturvetenskaplig undervisning

Kristina Danielsson är professor i svenska språket vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hon är även projektledare för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet "Transformationer av transformationer. En tvärvetenskaplig studie av elevers meningsskapande genom transformationer av representationer i naturvetenskaplig undervisning". Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (2018-2021).

Ett annat projekt som Danielsson medverkat i handlar om flerspråkiga elevers meningsskapande i skolämnena biologi och fysik. I andra samarbeten med kollegor inom det naturvetenskapliga fältet undersöks bland annat användningen av metaforer i naturvetenskapligt lärande och hur man kan låta elever skapa egna animationer för att förklara naturvetenskapliga fenomen som inte är synliga för ögat.

Dawn Sanders

Liv, död, själv och andra: finns det plats för multimodalitet i biologiundervisning?

Dawn Sanders är docent i biologididaktik på Göteborgs Universitet. Hennes förhållningssätt till biologiundervisning involverar konstverktyg och objektbaserat lärande. Dawn var projektledare för forskningsprojektet "Beyond Plant Blindness: Seeing the importance of plants for a sustainable world" finansierat av Vetenskapsrådet (2015-2017).

Konstbaserad forskning och multimodalitet är centrala begrepp i hennes undervisning och forskning. Hon har specialiserat sig på utomhuspedagogik (i botaniska trädgårdar) och museibaserat lärande, tidigare i London, UK, och för närvarande vid Göteborgs universitet.

 

Bild Kristina Danielsson
Dawn Sanders