Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Pedagogen hus B, institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Foto: Anna-Lena Lundqvist

FND konferens 2020

Den 11-12 november 2020 anordnade institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborg universitet och Svensk förening för forskning i naturvetenskapernas didaktik (FND) en konferens. Konferensen genomfördes digitalt och temat var "Flerspråkighet och multimodalitet i naturvetenskapernas och teknikens didaktik". Konferensen riktade sig till forskare, lärare och lärarutbildare i naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

Information och kontakt

Kontakt

För frågor om konferensen och innehåll
Maria Åström och Dawn Sanders
Epost: fnd2020@ped.gu.se

Kostnad

  • Doktorander 400 sek
  • Övriga 500 sek

Huvudtalare

Kristina Danielsson

Flerspråkighet och multimodalitet - självklarheter i naturvetenskaplig undervisning

Kristina Danielsson är professor i svenska språket vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hon är även projektledare för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet "Transformationer av transformationer. En tvärvetenskaplig studie av elevers meningsskapande genom transformationer av representationer i naturvetenskaplig undervisning". Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (2018-2021).

Ett annat projekt som Danielsson medverkat i handlar om flerspråkiga elevers meningsskapande i skolämnena biologi och fysik. I andra samarbeten med kollegor inom det naturvetenskapliga fältet undersöks bland annat användningen av metaforer i naturvetenskapligt lärande och hur man kan låta elever skapa egna animationer för att förklara naturvetenskapliga fenomen som inte är synliga för ögat.

Dawn Sanders

Liv, död, själv och andra: finns det plats för multimodalitet i biologiundervisning?

Dawn Sanders är docent i biologididaktik på Göteborgs Universitet. Hennes förhållningssätt till biologiundervisning involverar konstverktyg och objektbaserat lärande. Dawn var projektledare för forskningsprojektet "Beyond Plant Blindness: Seeing the importance of plants for a sustainable world" finansierat av Vetenskapsrådet (2015-2017).

Konstbaserad forskning och multimodalitet är centrala begrepp i hennes undervisning och forskning. Hon har specialiserat sig på utomhuspedagogik (i botaniska trädgårdar) och museibaserat lärande, tidigare i London, UK, och för närvarande vid Göteborgs universitet.

 

Bild Kristina Danielsson
Dawn Sanders