Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Detaljerat program FND2020

Nedan hittar du det färdiga programmet för FND2020. Konferensen ägde rum 11-12 november och var i år digital.

Program 11 november

10.00-10.15 Välkomna till FND2020

Introduktion. Arrangörerna av FND2020 hälsar välkomna.

10.15-11.15 Keynote 1: Flerspråkighet och multimodalitet - självklarheter i naturvetenskaplig undervisning

Föreläsare: Kristina Danielsson, Linnéuniversitetet

11.15-12.00 Keynote 2: Liv, död, själv och andra: finns det plats för multimodalitet i biologiundervisning?

Föreläsare: Dawn Sanders, Göteborgs universitet

12.00-13.30 Lunchpaus
 

13.00 Postersession

 • Poster 1
  Minna Panas, Doktorand CUL, Göteborgs universitet. 
  Digital tools for creative and active learning on biological diversity in grades 4‒6
 • Poster 2
  Ann-Marie Pendrill, Professor, Nationellt resurscentrum för fysik, Lunds universitet. 
  Fysik för hela kroppen: IRL, virtuellt, i ekvationer, bild, text och studentdiskussioner

Postrarna kommer att finnas tillgänglig i sharepoint under konferensen.

13:30-15:00 Session A1, A2

Föreläsare: Se respektive session. Välj den som passar dig bäst.

 • Multimodalitet och högstadieelevers förståelse av ljud och hörsel.
  Föreläsare: Ingela Bursjöö
 • Modellbaserat lärande i det flerspråkiga klassrummet – En undervisningsmetod i kemi för att främja naturvetenskaplig språkutveckling hos elever med svenska som andraspråk?
  Föreläsare: Lizette Widing, Pernilla Nilsson, Pernilla Granklint-Enochson

 • Undervisningspraktiker i NO på mellanstadiet – genom lärares ögon
  Föreläsare: Lina Varg

 • Epistemisk kunskap i PISA 2018
  Föreläsare: Frank Bach, Ann Zetterqvist

 • Metacognitive illusion or self-regulated learning? Assessing engineering students’ learning strategies against the backdrop of recent advances in cognitive science
  Föreläsare: Maria Cervin-Ellqvist, Daniel Larsson, Tom Adawi, Christian Stöhr och Raffaella Negretti

 • Lärares användning av augmented reality för utveckling av elevers lärande om molekylers strukturer i gymnasieskolans kemiundervisning
  Föreläsare: Per Högström, Ann-Sofi Holm

15.00-15.30 Fikapaus
 

15.30-17.00 Session B1, B2, B3

Föreläsare: Se respektive session. Välj den som passar dig bäst.

 • Investigating students’ understanding of epigenetic processes through visualizations in lower secondary school
  Föreläsare: Annika Thyberg

 • Kraft och rörelse – en interventionsstudie om hur variationsmönster kan användas för att utveckla elevers förståelse för Newtons tredje lag
  Föreläsare: Malin Holmbom

 • Är den levande? Hur undervisning kan utformas för att ge yngre lever möjlighet att utveckla sin förståelse för begreppet liv
  Föreläsare: Sandra Mårtensson

 • Language challenges in initial science teacher education: exploring the cases of South Africa and Sweden
  Föreläsare: Miranda Rocksén, Audrey Msimanga2 and Anna Maria Hipkiss
 • Laborationer i naturvetenskapsundervisningen – En systematisk översikt av Skolforskningsinstitutet
  Föreläsare: Per Högström, Johan Wallin, Nicklas Gericke

 • Kvaliteter i elevers samtal under gruppdiskussioner och rollspel om samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll
  Föreläsare: Ulrika Bossér, Mats Lindahl

 • Forskningscirkel kring värmekameror på naturbruksprogrammet
  Föreläsare: Jesper Haglund
 • Lärarstudenters förkunskaper om vattnets väg genom kroppen och vad de tror är viktigt för eleverna att veta.
  Föreläsare: Pernilla Granklint Enochson

 • Transduktiva länkar i fysik
  Föreläsare: Kim Svensson, Urban Eriksson

Program 12 november

08.30-09.15 FND årsmöte
 

09.15-09.30 Paus
 

09.30-10.30 Session C1, C2

Föreläsare: Se respektive session. Välj den som passar dig bäst.

 • Future Literacy – en holistisk pedagogisk grund för literacy och ekologisk literacyundervisning
  Föreläsare: Margaretha Häggström, Catarina Schmidt

 • Trender i elevers intresse för naturvetenskap och teknik: resultat från The Relevance of Science Education Second (ROSES) studien
  Föreläsare: Anders Jidesjö, Anna-Karin Westman, Magnus Oscarsson

 • Känslor och estetik i i förskolans naturvetenskap
  Föreläsare: Eva Nyberg, Cecilia Silverhagen Camacho, Nada Baker, Miranda Rocksén

 • Ämneslitteracitet och inkludering
  Föreläsare: Clas Olander

10.30-12.00 Session D1, D2

Föreläsare: Se respektive session. Välj den som passar dig bäst.

 • Möjligheter till ämnesdidaktisk progression
  Föreläsare: Marie Ståhl, Maria Svensson, Maria Åström, Git Börjesson

 • Språkligt fokus i ämneslärarutbildning för naturvetare
  Zara Hedelin, Maria Petersson

 • Samverkan kring Ämnesdidaktiska modeller för naturvetenskapligt innehåll i flerspråkig miljö: aktivitetssystem i förändring 
  Föreläsare: Miranda Rocksén, Katarina Zupancic

 • Samarbeten genom multimodalitet och språkutveckling i förskola och skolans tidigare år i naturvetenskap.
  Föreläsare: Maria Åström, Marlene Sjöberg, Jaqueline Garzon Nunez, Nessrin Subhi

 • Platsens inflytande över studenters samtal om växter
  Föreläsare: Anna Maria Hipkiss, Eva Nyberg

 • Jag trodde aldrig att man kunde få ström ur ett magnetiskt fält! -Lärarstudenters förståelse av fenomenet elektromagnetisk induktion
  Föreläsare: Gunnar Jonsson, Jan Andersson

12.00-12.30 Avslutning och uppsummering