Göteborgs universitet
Bild
Nätverk av kopplingar och samband
Länkstig

Data science - big data

Området data science handlar om hur man behandlar, analyserar och utvinner kunskap från mycket stora datamängder, det man brukar kalla ”big data”. Området växer just nu lika explosionsartat som datamängderna i sig och en av de största utmaningarna är den att få till den tvärvetenskapliga kompetens som behövs för att få ut mesta möjliga av datamängderna.

Storskalig databehandling – utmanande och tvärvetenskapligt

Området data science, storskalig databehandling, har vuxit fram som ett resultat av de senaste årens ökade tillgång till en allt större mängd komplex data. Datamängderna har inneburit helt nya möjligheter för vitt skilda fält, från kartläggning av arvsmassa till att göra affärsanalyser och att förutspå klimatscenarier. Data science används även inom många områden som ett stöd för beslutsfattande, där de mönster som kan urskiljas i befintliga datamängder blir ett underlag för prognoser inför framtiden.