Göteborgs universitet

Utveckling

Tvärvetenskaplig kartläggning och metodutveckling för en mångfacetterad och sårbar patientgrupp.

Rättspsykiatri utreder och ger högspecialiserad psykiatrisk behandling till personer som har begått brott och som uppvisar en (misstänkt) allvarlig psykisk störning. Patientgruppen är liten i förhållande till den generella populationen men har en påtaglig sårbarhet och omfattande behov av vård och andra samhällsinsatser. Sin ringa storlek till trots står patientgruppen för mycket lidande och stora samhälleliga kostnader.

Nyligen genomförda nationella översikter har gett svensk rättspsykiatri svidande kritik för brist på insyn i verksamheten och avsaknad av evidensbaserad praktik. Avsaknaden av kunskap om påverkningsbara mekanismer som skulle kunna utgöra mål för behandlingsinsatser, betydelsen och implikationer av delaktighet i vården och effektiva behandlingsinsatser är påtaglig inom svensk rättspsykiatri.
Utveckling av evidensbaserad praktik inom rättspsykiatrin skulle således kunna få positiva följder, inte bara för patienterna själva och andra direkt involverade, utan även för samhället i stort.