Göteborgs universitet
Bild
Tidningsbunt att söka igenom
Foto: BIld av congerdesign från pixabay.com

Omvärldsbevakning

Vi bevakar nyheter inom våra forskningsområden och angränsande områden. Medarbetare i gruppen kan också tipsa om vetenskapliga artiklar.

2021

 • Två ungdomshem får ny säkerhetsnivå
  Statens institutionsstyrelse (Sis) höjer säkerheten på sina ungdomshem och inför en helt ny säkerhetsnivå. Tysslinge i Södertälje och Johannisberg i Kalix får en högre nivå av säkerhet än vad som tidigare funnits.
  Artikel i Dagens Nyheter. 18 januari, 2021
 • Riksdagsmajoritet vill flytta unga från Sis-hem till fängelser
  Sluten ungdomsvård i Statens institutionsstyrelses (Sis) regi kan komma att upphöra som påföljd. En DN-enkät visar att en politisk majoritet öppnar för att Kriminalvården tar över ansvaret för de unga som begått grova brott.
  Artikel i Dagens Nyheter.  19 januari, 2021
 • ”Alternativ lösning behövs för LSU”
  Då sluten ungdomsvård (LSU) primärt är ett straff bör ett sådant uppdrag förläggas till den som har mest erfarenhet inom området, i detta fall kriminalvården. Det skriver fyra tidigare institutionschefer i en slutreplik till Statens institutionsstyrelse.
  SvD Debatt 12januari 2021
 • Fotboja och hemarrest ska stoppa ungas brott
  Utegångsförbud på helgerna och elektronisk övervakning med fotboja i upp till ett år kan sedan den 1 januari vänta unga som döms för brott.
  Vid årsskiftet infördes den nya påföljden ungdomsövervakning. Främst är den aktuell för 15-17-åringar som begått relativt grova brott men där det inte finns tillräckliga skäl för sluten ungdomsvård — samtidigt som ungdomsvård eller ungdomstjänst inte anses tillräckligt skarpt.
  Artikel i SvD 9 januari 2021
 • ”Risk att kriminell identitet förstärks”
  Ungdomar behöver motivation för att bryta ett kriminellt liv. Det gör vi bäst i en verksamhet som är anpassad för ungdomar och inte vuxna kriminella, skriver Malin Östling och Helena Finér, verksamhetsdirektörer inom SiS, i en replik.
  SvD Debatt 7 januari 2021
 • ”Ungdomshem fel plats för tungt kriminella”
  Grovt kriminella unga som dömts till sluten ungdomsvård har tvingat ungdomshemmen i en alltmer repressiv riktning. Förlorarna är majoriteten av de unga som har helt andra vårdbehov, skriver fyra tidigare institutionschefer.
  SvD Debatt 4 januari 2021
   

2020

 • Akut platsbrist på landets häkten
  – Det är trångt på landets häkten, och kriminalvården uppskattar att det akut behövs flera  hundra nya häktesplatser.
  – Nu ser myndigheten över hur anstaltsplatser kan omvandlas till häktesplatser och först ut är Högsboanstalten i Göteborg som omvandlar 40 platser. 
  – "Vi har blivit lite tagna på sängen", säger Joakim Righammar, chef för Kriminalvårdens beläggningsstab.
  SR 18 december 2020 kl. 05.00
 • Den rättspsykiatriska vården är inte rättssäker - agera nu
  Debatt - Det svenska rättssystemet som tillåter att vi dömer psykiskt sjuka för brott och att personer som saknar vårdbehov kan hållas frihetsberövade inom rättspsykiatrin under mycket lång tid med oklart vårdinnehåll, är unikt och har fått rättmätig kritik under lång tid. Ändå händer ingenting. Det är oförsvarbart, skriver bland andra Tova Bennet, doktor i straffrätt, Lunds universitet
  GP Debatt 19 oktober 2020

 • Så görs en rättspsykiatrisk undersökning
  Vissa brott ter sig så grova att många tänker att den som utförde det måste varit psykiskt sjuk. Ändå är det relativt få gärningsmän som anses lida av en allvarlig psykisk störning. Vad är det som avgör om någon ska dömas till rättspsykiatrisk vård?
  DN har besökt en av Sveriges två rättspsykiatriska undersökningsenheter, och får veta att det i dag är vanligare att misstänkta brottslingar försöker spela friska än sjuka.
  Artikel i Dagens Nyheter. 23 september, 2020
 • Kriminalvården går upp i stabsläge
  Det är så trångt på landets fängelser och häkten att Kriminalvården har svårt att ge en säker och human fångvård och att minska återfallen bland de dömda. Och Kriminalvården går nu upp i stabsläge, skriver generaldirektör Martin Holmgren på DN Debatt.
  SR Ekot 21 September 2020
 • Riksdagen vill utreda förbud mot gängmedlemskap
  Fler partier ställer sig positiva till förslaget att kriminalisera deltagande i kriminella organisationer. Därmed finns majoritet i riksdagen för att utreda saken.
  Inte heller inrikesminister Mikael Damberg (S) säger tvärt nej.
  – Men jag tror inte att det skrämmer gängen att vi diskuterar att utreda detta, säger han.
  Artikel i Dagens Nyheter. 16 september, 2020
 • Löfven: Migration och brott har ett samband
  Statsminister Stefan Löfven (S) kopplar samman migration med brottsutvecklingen. Samtidigt poängterar han att det inte är detsamma som att koppla brottslighet till hudfärg eller religion.
  Artikel i Dagens Nyheter. 9 september, 2020
 • Johnny har varit inlåst på rättspsyk i över 20 år
  Både läkare och psykologer har bedömt att Johnny Karlén inte lider av en allvarlig psykisk störning och att han inte är i behov av någon rättspsykiatrisk tvångsvård. Ändå har han suttit inlåst i över 20 år.
  Artikel i Dagens Nyheter. 24 augusti, 2020

   
 • Polischefen: Systemfel skapar onödiga brottsoffer
  Han dömdes till sex månaders fängelse, men släpptes efter fyra. Knappt tre veckor efter den villkorliga frigivningen sitter mannen häktad igen, misstänkt för mordet på en kvinna i Göteborgsstadsdelen Kungsladugård.
  Nu vill Storgöteborgs polischef Erik Nord ha en debatt om straffrabatter och villkorlig frigivning.
  – De här återkommande rabatterna innebär att vi skapar en hel räcka brottsoffer som inte hade behövt vara brottsoffer, säger han.
  Artikel i Dagens Nyheter. 1 april, 2020

   
 • Så här ser det ut för rättspsyk i din region
  I flera regioner råder platsbrist och överbeläggningar inom rättspsykiatrin, men inte alla. Så här svarar regionerna:
  Artikel i Göteborgs Posten 9 mars, 2020
  Artikel i Svenska Dagbladet 9 mars, 2020
   
 • Fullproppad rättspsykiatri spiller över
  Antalet personer som genomgick rättspsykiatrisk undersökning förra året var det högsta på 15 år. Samtidigt bedöms en växande andel av de undersökta lida av allvarlig psykisk störning.
  Resultatet: En "fullproppad" rättspsykiatri. Och det spiller över på allmänpsykiatrin.
  Artikel i Göteborgs Posten 9 mars, 2020
  Artikel i Svenska Dagbladet 9 mars, 2020
   
 • Satsning på fler ungdomshem
  Fler unga rånare ska få plats på ungdomshem.
  Regeringen vill satsa 250 miljoner kronor på Statens institutionsstyrelse (SIS).
  Artikel i Svenska Dagbladet 20 januari, 2020
   
 • Förändrad säkerhet på svenska fängelser
  Tre ska bli fyra när Kriminalvården nu förändrar säkerhetsklasser på svenska fängelser.
  – Vi behöver bredda säkerheten på våra anstalter, säger Kriminalvårdens expert Per-Eric Gustavsson.
  Artikel i Göteborgs Posten 7 februari, 2020
  Artikel i Svenska Dagbladet 7 februari, 2020

2019

 • "Rättspsykiatrisk vård är den enda garantin för att få hjälp"
  Sahlgrenska universitetssjukhus ska spara en halv miljard nästa år och besparingskravet väntas slå hårt mot de psykiatriska mottagningarna.
  Samtidigt vittnar både vårdpersonal, patienter, polis och fackförbund om en vård som inte räcker till.
  Artikel i Göteborgs Posten 18 november, 2019
   
 • Överläkare: Väldigt ovanligt med rättspsykiatrisk vård för ungdomar
  Det är extremt ovanligt att en 16-åring döms till rättspsykiatrisk vård i Sverige. Det berättar Marianne Kristiansson, överläkare vid Rättsmedicinalverket. Hon framhåller att det i sin tur kan bli krävande för personalen på institutionen som står för vården.
  Artikel i Dagens Nyheter. 18 november, 2019
   
 • Rättsmedicinalverket larmar: Vi hinner inte med
  Rättsmedicinalverket genomför allt fler rättspsykiatriska undersökningar, vilket är en konsekvens av att fler personer frihetsberövas. Nu larmar myndigheten om att de inte hinner med.– Polisen får mer resurser, vilket är bra. Men det gör också att det påverkar hela rättskedjan, även oss, säger Eva-Lo Ighe, avdelningschef för rättspsykiatri på RMV.
  Artikel i Dagens Nyheter. 16 november, 2019
   
 • Rättsväsendet begär miljardbelopp
  Rättsväsendets arbetsbörda blir allt mer pressande.
  Bara domstolarna har begärt 1,5 miljarder kronor mer i anslag för 2020.
  Artikel i Göteborgs Posten 30 augusti, 2019
  Artikel i Svenska Dagbladet 30 augusti, 2019
   
 • Allt fler rättspsykiatriska undersökningar
  Antalet rättspsykiatriska undersökningar som görs har ökat, och det kan leda till att rättegångar drar ut på tiden.
  Inslag i SR Nyheter (Ekot) 13 juli, 2019
   
 • Fallet Flink ändrade svensk rättspraxis
  Det är 25 år sedan fänriken Mattias Flink avlossade sina 47 skott i Falun och dödade sju personer en juninatt. Än i dag är det Sveriges värsta masskjutning och det fall som haft störst betydelse för modern svensk rättspsykiatri.
  Artikel i Svenska Dagbladet 10 juni, 2019
   
 • ”Bättre och snabbare utredning av brott” – lagförslag ska förenkla kameraövervakning
  Förra veckan överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet med förslag som ska förenkla för brottsbekämpande myndigheter att sätta upp kameror på allmänna platser. Lagförslaget innebär att kamerabevakningslagen ändras så att de brottsbekämpande myndigheterna tillåts bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen.
  Artikel i Dagens Juridik 9 maj, 2019
   
 • Förstärk förmågan att förebygga återfall i brott – riksdagen riktar uppmaningar till regeringen
  Förra veckan riktade riksdagen fyra tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen gällande kriminalvården. Bland annat uppmanar riksdagen regeringen att förstärka kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott och inrätta en särskild enhet inom Kriminalvården för ungdomar som begår grova brott.
  Artikel i Dagens Juridik 4 maj, 2019
   
 • ”Belägg saknas för att mer terapi minskar återfall”
  SVAR PÅ INSÄNDARE. Det finns inga belägg för att mer individuell terapi för intagna på kriminalvårdsanstalter skulle minska återfallen. Dessutom skulle en ökad individualisering kosta mer för skattebetalarna, skriver Martin Lardén, chef för behandlingsprogram på Kriminalvården.
  DN Åsikt 2019-05-07 
   
 • ”Mer terapi för oss intagna förhindrar återfall”
  Inför individuellt anpassade och terapeutiskt verksamma behandlingsmetoder för oss våldsbrottsdömda. Kriminalvården måste styras mer av humanistiska värden och våga lita på att människan går att påverka, skriver Andreas Johansson, intagen inom kriminalvården.
  DN Åsikt 2019-05-03
   
 • Regeringen vill utreda medicinska åldersbedömningar
  En utredning ska tillsättas för att se över de medicinska åldersbedömningarna. Det har Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommit överens om, erfar Svenska Dagbladet.
  Artikel i Lakartidningen.se 2019-04-09
   
 • ”Brottsförebyggande arbete prioriteras inte i kommunerna” – Brå håller rikstäckande konferens
  Trots regeringens satsning på ett brottsförebyggande arbete har inte kommunerna prioriterat det brottsförebyggande arbetet tillräckligt. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå). Nu i veckan hålls därför konferensen ”Råd för framtiden” för diskussion om läget och den fortsatta utvecklingen.
  Artikel i Dagens Juridik 4 april, 2019
   
 • Stamcellsforskaren som spårar psykiatrisk sjukdom
  Kan utvecklingsstörningar, schizofreni och autism förklaras genom att följa hjärncellers utveckling? En vision är att ta fram behandlingar med transplantation av en viss sorts hjärnceller.
  Avsnitt i  SR - Vetandets Värld 21 mars, 2019