Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Forskningsområden

CELAMS forskning bedrivs inom områdena Hälsa & medicin samt Samhälle & ekonomi.

CELAM bedriver tvärvetenskaplig forskning om olika aspekter av aggressivt antisocialt beteende. Inom detta område undersöks utvecklingslinjer för aggressivt antisocialt beteende, vilket bland annat omfattar betydelsen av personlighetsdrag och neuropsykiatriska tillstånd.
Därutöver strävar forskningen efter att klargöra de samhälleliga förutsättningar under vilka rättspsykiatrin fungerar och vad dessa har för konsekvenser för såväl de rättspsykiatriska undersökningarna som för vården. Detta görs med en bred utgångspunkt som sträcker sig från hjärnans sätt att fungera till personens förståelse för sina egna symtom.

CELAM består av yrkesföreträdare och ämnesrepresentanter från samhällsvetenskap, medicin och humaniora. Exempel på representerade ämnesområden är filosofi, rättspsykiatri, omvårdnadsvetenskap, juridik, fysioterapi, sociologi, psykologi, vetenskapsteori samt idéhistoria.
Genom att representanter för dessa områden samverkar i forskningsprojekt nyttjas idéer från olika ämnesområden vilket bidrar till utveckling av nya perspektiv, där målet är att förbättra förutsättningarna för att minska förekomsten av aggressivt antisocialt beteende i samhället.