Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Seminarier, föreläsningar
Foto: Natalie Greppi

Seminarier

CELAMs seminarier

CELAM:s forskarseminarium vårterminen 2021

Under våren 2021 kommer CELAM:s forskare och doktorander att mötas för forskarseminarier på tisdagar kl. 14-15.30 vid de datum som är angivna nedan. Utifrån rådande läge deltar man på seminariet via ZOOM. Om restriktioner lättar under våren kan man även delta på plats i lokal Trubaduren på Rågården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Teoretiska och praktiska frågor av vikt för CELAM:s forskningsområde kommer att diskuteras på dessa seminarier. Alla inbjudna disputerade forskare och doktorander som har intresse att diskutera CELAM:s egen forskning eller forskning som är relevant för CELAM:s forskningsområde är välkomna att delta.
En person ur CELAM:s forskargrupp kommer att ha ansvar för respektive tillfälle att välja ut en fråga eller ett område som seminariet skall diskutera kring, ge input på, och vid behov utarbeta plan för hur vi skall förstärka vår kunskap i.

Detta ansvar cirkulerar bland CELAM:s medlemmar för att upprätthålla och vidareutveckla CELAM:s tvärvetenskapliga blandning av teorier och metoder i gruppens forskning. Vi hoppas på många intressanta diskussioner!

Om du åker kommunalt – buss Blå Express mot Gråbo eller Stenared, hållplats Rågården.

Om du inte har inpasseringskort till Rågården anmäl dig till Åse Holl så hon kan skriva upp dig på besökslistan.
Viktigt att ta med giltig legitimation att visa i receptionen.

 ___________________________________________________________

Forskarseminarium:

Malin Hildebrand Karlén: 
Workshop person-orienterad metod – Configural Frequency Analysis (CFA)

Tisdag 2 februari Kl 14.00 – 15.00
Lokal: Trubaduren
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse

Anmälan görs till Åse Holl 
Tfn 031-343 87 28

____________________________________________________________

Forskarseminarium:

Lina Norrbin: Presentation och diskussion av avhandlingsprojekt

Tisdagen 2 mars kl. 14.00-15.30
Lokal: Trubaduren
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse

Anmälan görs till Åse Holl 
Tfn 031-343 87 28
____________________________________________________________

Forskarseminarium:

Pauline Mileikowski: Presentation och diskussion av Avhandlingsprojekt

Torsdagen 16 mars kl. 14.00-15.30
Lokal: Trubaduren
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse

Anmälan görs till Åse Holl 
Tfn 031-343 87 28

____________________________________________________________

Forskarseminarium:

 Christian Baudin: Sexualförbrytare och riskbedömning                                                       

Tisdag 6 april Kl 14.00 - 15.30
Lokal: Trubaduren
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse

Anmälan görs till Åse Holl 
Tfn 031-343 87 28

____________________________________________________________

Forskarseminarium:

Thomas Nilsson och Malin Hildebrand Karlén: 
Historiska rättspsykiatriska undersökningar: ”Tvilling-fall” från 1930-talet ur ett genusperspektiv

Tisdag 4 maj 14.00-15.30
Lokal: Trubaduren
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse

Anmälan görs till Åse Holl 
Tfn 031-343 87 28

____________________________________________________________

Forskarseminarium:

Malin Hildebrand Karlén: Workshop Preregistrering (mer info kommer närmare datumet)

Tisdag 18 maj 13.00-15.30
Lokal: Trubaduren
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse

Anmälan görs till Åse Holl 
Tfn 031-343 87 28
____________________________________________________________

Forskarseminarium:

Christian Baudin: Presentation av avhandlingen för CELAM

Dag: Tisdag 8 juni oktober  Kl 13.00 - 14.30
Lokal:Trubaduren
Plats: Rågården, Rågårdsvägen 5, 424 57 Gunnilse

Anmälan görs till Åse Holl 
Tfn 031-343 87 28

____________________________________________________________
____________________________________________________________
 

CELAMs forskningsseminarier hösten 2020

___________________________________________________________
CELAM-seminarium:

Seminarium inför haltidskontroll:  Christian Baudin
On the use of Static-99R in risk assessment of a mentally disordered sexual offender population in Sweden

____________________________________________________________
CELAM-seminarium:

Forskarseminarium: Sepideh Olausson
Reflektioner över personcentrering inom hälso-och sjukvård

____________________________________________________________
Halvtidsseminarium:

Christian Baudin :
On the use of Static-99R in risk assessment of a mentally disordered sexual offender population in Sweden

____________________________________________________________
CELAM-seminarium:

Seminarium inför halvtidskontroll: Sabrina Doering 
Understanding anxiety at different ages and its relationship to adverse outcomes in early adulthood

____________________________________________________________
Disputation

Tova Bennet:
Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd

____________________________________________________________
Halvtidsseminarium:

Sabrina Doering:
Understanding anxiety at different ages and its relationship to adverse outcomes in early adulthood
____________________________________________________________
CELAM-seminarium:

Forskningsseminarium Märta Wallinius och Stephanie Klein Tuente:
V-RAPT
____________________________________________________________
CELAM-seminarium:

Forskningsseminarium Hedvig Krona:
On lifetime violent criminality in a Swedish forensic psychiatric cohort

____________________________________________________________
CELAM-seminarium:

Forskningsseminarium Sebastian Lundström:
On the perception dysfunction and suffering in autism and their possible role for the dramatic increase in prevalence
____________________________________________________________
CELAM-seminarium:

Seminarium inför disputation: Carl Delfin
Disinhibition: neurobiologi, neurokognition och beteende
____________________________________________________________
Disputation

Carl Delfin:
Disinhibition: neurobiologi, neurokognition och beteende

____________________________________________________________
Disputation

Thomas Hartvigsson

Explorations of the relationship between the right to make decisions and moral responsibility in healthcare
____________________________________________________________