Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Donationer & Gåvor

Vill du donera pengar och stödja antibiotikaresistensforskningen på CARe? Tack för ditt övervägande att ge en donation till Centrum för Antibiotikaresistensforskning (CARe) vid Göteborgs universitet. Ert stöd kommer att hjälpa oss i vår vision att genom forskning begränsa mortaliteten, lidandet och de växande ekonomiska kostnaderna i vårt samhälle som kan härledas till den ökande antibiotikaresistensen i världen.