Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

1. Epigenetik i cancerforskning

Kursen syftar till att ge kunskap om epigenetik (DNA-metylering, kromatinstruktur, histonemodifieringar och icke-kodande RNA) och dess roll i sjukdomar (ffa cancer), hur man kan använda sig av epigenetisk information inom klinisk diagnostik och hur epigenetiska analyser planeras och analyseras.

Mål för kursen

Kursen kommer att omfatta följande delar:

 1. Nuvarande kunskap om epigenetik i hälsa och sjukdom, särskilt i cancer
 2. Potentialen att använda epigenetisk information inom cancerdiagnostik
 3. Epigenetisk terapi som en framväxande strategi för behandling av cancer
 4. Hur man utformar, analyserar och tolkar epigenetiska experiment.

Kursen består av föreläsningar, en labövning samt en diskussion där studenterna har möjlighet att diskutera sina egna projekt, med fokus på epigenetiska frågeställningar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Uppvisa en avancerad kunskap om begreppet epigenetik och dess roll i hälsa och sjukdomar.
 • Diskutera experimentella strategier, metoder och verktyg för epigenetiska analyser.
 • Demonstrera förmågan att utforma, genomföra och tolka en epigenetisk screening.
 • Kritiskt analysera, förklara, diskutera samt presentera vetenskapliga ämnen och frågeställningar inom epigenetik.

Organiserad av:

Helena Carén, UGOT

2. Epidemiologi för klinisk och hälsovetenskaplig forskning

För detaljerad kursbeskrivning, se engelsk version av sidan.

Organiserad av:

Helena Jernström och Jonas Björk, LU

3. Det mänskliga genomet och storskaliga metoder inom cancerforskning

För detaljerad kursbeskrivning, se engelsk version av sidan.

Organiserad av:

Gottfrid Sjödahl, LU

4. Storskalig sekvensering: Tillämpningar inom cancerforskning

För detaljerad kursbeskrivning, se engelsk version av sidan.

Organiserad av:

Helena Persson och Henrik Liljebjörn, LU

5. Encells tumörbiologi och tumörheterogenitet

För detaljerad kursbeskrivning, se engelsk version av sidan.

Organiserad av:

Anders Ståhlberg, UGOT

6. Musmodeller och avbildningstekniker i cancerforskning

Syftet med kursen är att ge djupa kunskaper om hur man tar fram och använder musmodeller inom cancerforskning samt ge kursdeltagarna verktyg för att fatta välgrundade beslut om lämpliga musmodeller i sin egen forskningssituation.

Mål för kursen

I kursen ingår en introduktion till olika musmodeller inom cancerforskning och deras tillämpningar. Den ger också en överblick över aktuella metoder inom olika avbildningstekniker i cancerforskning samt deras tillämpningar på djurmodeller.

Utöver detta kommer användandet av musmodeller för olika tillämpningsområden relaterade till cancerforskning, som exempelvis metastaser eller experimentella behandlingar, att granskas.

Parallellt kommer studenten att utföra en litterär granskning av olika musmodeller av särskilt intresse, med målet att utforma nya och förbättrade musmodeller för cancer.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Jämföra olika kategorier av musmodeller inom cancer och analysera fördelar och nackdelar med modeller inom varje kategori
 • Reflektera över state-of-the-art tekniker när man tar fram och använder sig av nya musmodeller av cancer
 • Jämföra olika typer av tekniker inom avbildningstekniker (in vivo/in vitro)
 • Förmedla kunskapen om musmodeller av cancer till sin egen forskning

Organiserad av:

Chris Madsen och Kristian Pietras, LU

7. Translationell cancerforskning

Kursen syftar till att ge kunskap om translationell cancerforskning och ge studenten verktyg till att kunna välja lämplig metod för den egna forskningen.

Mål för kursen

Kursen kommer att ge en introduktion till så kallad bench-to-bedside forskning och omfatta kunskap om translationell forskning genom exemplifiering av projekt med stark translationell karaktär. Kursen ger även demonstration av betydelsen av en multi-disciplinär approach för att framgångsrikt bedriva translationell forskning (inkluderat läkare, prekliniska forskare och näringslivet).

Beskrivning av arbetsflöden såsom biobanking, sekvensering, klinisk kemi/immunologi, djurmodeller, multidisciplinära tumörronder samt läkemedelsutveckling – och prövningar kommer att beskrivas av nationella och internationella experter.

Parallellt kommer studenten att utföra en litterär granskning av translationell forskning av särskilt intresse, med målet att utforma ett nytt projekt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna jämföra och kontrastera translationell forskning i relation till grundläggande- och klinisk forskning genom att:

 • Redogöra för begreppet ’döden dal’ och ge exempel på arbetsflöden inom translationell forskning som syftar till att brygga över denna
 • Relatera kunskapen om translationell forskning till den egna forskningen.

Organiserad av:

Jonas Nilsson, UGOT

8. Proteomik i cancerforskning

För detaljerad kursbeskrivning, se engelsk version av sidan.

Organiserad av:

Jörgen Bergström på Proteomics Core Facility, UGOT