Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Analys av forskningsdata på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning
Analys av forskningsdata på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning
Foto: Emelie Asplund

BioCARE och CARES

Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning erbjuder doktorandstudier via Cancer Research South (CARES) School. Utbildningen inkluderar kurser inom områden som epigenetik, tumörbiologi, proteomik and translationell cancer.

BioCARE - ett strategiskt forskningsprogram

Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning är en del av det strategiska forskningsprogrammet BioCARE, som drivs gemensamt av Göteborgs Universitet och Lunds Universitet. Det övergripande målet är att främja forskning och utbildning av hög internationell standard samt att underlätta översättning av förvärvad kunskap till samhället. Detta med sjukvården och näringslivet som självklara partners.

Cancer Research South (CARES) School

BioCARE är värd för Cancer Research South (CARES) School, vilken är en forskarskola som finansieras av Cancerfonden. Vi på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning är en del av denna satsning och förutom forskning tillhandahåller vi därför även utbildning genom en rad omfattande doktorandkurser.

Dessa kurser är öppna för alla doktorander inom BioCARE på både Göteborgs och Lunds Universitet. Målet med utbildningen är att erbjuda metodbaserade och kliniskt relevanta enveckorskurser.

Erbjudna kurser inom CARES

Följande doktorandkurser är tillgängliga genom CARES:

  1. Epigenetik i cancerforskning, 1.5p (Göteborgs Universitet)
  2. Epidemiologi för klinisk och hälsovetenskaplig forskning, 1.5p (Lunds Universitet)
  3. Det mänskliga genomet och storskaliga metoder inom cancerforskning, 1.5p (Lunds Universitet)
  4. Storskalig sekvensering - tillämpningar inom cancerforskning, 1.5p (Lunds Universitet)
  5. Encells tumörbiologi och tumörheterogenitet, 1.5p (Göteborgs Universitet)
  6. Musmodeller och avbildningstekniker i cancerforskning, 1.5p (Lunds Universitet)
  7. Translationell cancerforskning, 1.5p (Göteborgs Universitet)
  8. Proteomik inom cancerforskning, 1.5p (Göteborgs Universitet)

Mer om BioCARE and CARES

Läs mer om det strategiska forskningsprogrammet BioCARE och ta del av planerade kursdatum för doktorandkurser inom CARES .

BioCARE kontaktinformation

För frågor gällande BioCARE, vänligen kontakta koordinatorerna:

Koordinator
Kristian Pietras
, Professor 

Medicon Village
Building 404 (HS 90)
Scheelevägen 2
SE-223 81 Lund
+46 46 222 64 29

Vetenskaplig Koordinator
Pia Berntsson
, PhD

Medicon Village
Building 406: 311E1 (HS 90)
Scheelevägen 2
SE-223 81 Lund
+46 46 222 31 01

 

CARES kontaktinformation

För frågor gällande Cancer Research South (CARES) School, vänligen kontakta koordinatorn i första hand: 

Vetenskaplig Koordinator
Pia Berntsson
, PhD

Medicon Village
Byggnad 406: 311E1 (HS 90)
Scheelevägen 2
SE-223 81 Lund
+46 46 222 31 01

Styrelse

Håkan Axelson (Föreståndare LU)
Mikael Nilsson (Föreståndare UGOT)
Kristian Pietras (LU)
Lao Saal (LU)
Pierre Åman (UGOT)