Göteborgs universitet

Om oss

Centre for Bone and Arthritis Research (CBAR) är en forskningsmiljö vid institutionen för medicin vid Göteborgs universitet.