Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
studenter på M2CMA programmet
Foto: Cecilia Koskinen
Länkstig

Magisterprogram i mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien

Smittsamma mikroorganismer sprids i samhället och inom sjukvården och resistenta bakterier är ett ökande problem. Smitta och resistensutveckling är ett hot mot människors hälsa och de medicinska framstegen. Att förhindra smitta inom sjukvården och i samhället är en viktig uppgift för många yrkesgrupper. Här är en nordisk utbildning avsedd för dig som är intresserad av smittspridning, antibiotikaresistens, vårdhygien eller smittskydd.

Utbildningen ges på halvfart under två års tid och motsvarar 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier). Vi kommer att vara i Göteborg under en vecka per månad och arbeta intensivt med grupparbeten, föreläsningar och praktiska övningar. Mellan dessa tillfällen arbetar du hemma med uppgifter som du får tilldelat: läsa kurslitteratur och vetenskapliga artiklar, lösa uppgifter och titta på videoföreläsningar.

Utbildningen består av fyra kurser om en termin på halvfart:

Termin 1: Smittspridning och antibiotikaresistens 15 hp
Termin 2: Infektionsepidemiologi och vaccinologi 15 hp
Termin 3: Smittskydd och vårdhygien 15 hp
Termin 4: Examensarbete 15 hp

Kurserna kan även läsas som fristående kurser.

Ansökan görs på webben www.antagning.se