Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
BMA-student i labbmiljö
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen

Har du bakgrund inom laboratoriemedicin eller ett liknande ämne? Då kan du läsa en kompletterande utbildning för att få svensk legitimation som biomedicinsk analytiker (BMA) hos oss!

Utbildningsdepartementet har gett Göteborgs universitet i uppdrag att starta en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk biomedicinsk analytikerutbildning. Utbildningen ska bedrivas enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.

Utbildningen ges även vid Högskolan Kristianstad, Linköpings universitet och Uppsala universitet. Totalt erbjuds cirka 60 utbildningsplatser i landet.

Innehåll

Utbildningen omfattar 90 hp, vilket motsvarar 3 terminer. Utbildningen ges i form av ett kurspaket och innehåller följande kurser:

· Introduktion till biomedicinsk laboratorievetenskap 15 hp
· Biomedicinsk laboratorievetenskap inom laboratoriemedicin 22,5 hp
· Molekylärbiologi och molekylärbiologisk metodik 15 hp
· Metodik inom biomedicinsk laboratorievetenskap med inriktning mot klinisk kemi, hematologi, och blodgruppsserologi 7,5 hp
· Tillämpad laboratorievetenskap (verksamhetsförlagd utbildning) 15 hp
· Examensarbete 15 hp

Behörighet och urval

Behörighetskrav till kompletteringsutbildningen är:

▪ Svenska 3
▪ Engelska 6
▪ En utländsk kandidatexamen, alternativt en avslutad 2-årig eftergymnasial utbildning, med inriktning mot biomedicinsk laboratorievetenskap eller motsvarande.
▪ Tidigare utbildning ska, förutom biomedicinsk laboratorievetenskap, inkludera anatomi, fysiologi, kemi och biokemi motsvarande minst 40 hp tillsammans.

Hur söker jag till kompletteringsutbildningen?

Du måste ansöka till kompletteringsutbildningen eftersom det är ett begränsat antal studenter som antas. 16 deltagare kan delta varje år. Är antalet behöriga sökande mer än 16 personer används en urvalsprocess.

Ansökan görs på webben via www.antagning.se

När startar kompletteringsutbildningen?

Terminen startar vanligtvis runt 1 september.
Utbildningen startar enbart en gång per år, på höstterminen.

Var ges kompletteringsutbildningen?

Kurserna ges vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet (inte på distans).