Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Behandling av personuppgifter och villkor för annonsportalen

Göteborgs universitet annonsportal gör det möjligt för akademi och omvärld att samverka, framför allt när det gäller EV FYLL PÅ. I annonsportalen kan företag, offentlig verksamhet och organisationer kostnadsfritt annonsera praktikplatser, förslag på examensarbete/uppsatsämne, kvalificerade tjänster och extrajobb till Göteborgs universitets studenter och alumner enligt villkor nedan. RUBRIKER I STYCKET NEDAN.

När du skickar in din annons för publicering ger du också ditt samtycke till att Göteborgs universitet enligt dataskyddsförordningen (GDPR) får behandla, lagra och publicera de personuppgifter du lämnat i registreringsformuläret. Alla uppgifter som du lämnar är kopplade till din arbetsplats som jobb-e-post, telefonnummer, arbetsplatsens namn, post- och webbadress, antalet arbetstagare med mera.

De uppgifter du lämnar om företaget, offentliga verksamheten eller organisationen hanteras i Göteborgs universitets relationsfunktion i alumnsystemet - Customer relationship management (CRM).

Uppgifterna kommer endast att behandlas av behöriga administratörer vid Göteborgs universitet, och de kan komma att behöva göra noteringar om kontakten som universitetet har med dig kopplat till företagets, offentliga verksamhetens eller organisationens annons. 

Uppgifterna kommer inte att säljas eller lämnas vidare till tredje part, om inte lag och förordning så kräver. Notera dock att Göteborgs universitet är en statlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen.

Villkor för publicering

Göteborgs universitets alumnverksamhet förbehåller sig rätten att granska, redigera och godkänna alla inkomna annonser.

Göteborgs universitets alumnverksamhet förbehåller sig också rätten att inte publicera inkomna annonser som kan upplevas som kränkande, diskriminerande, stötande eller på annat sätt skadar universitets namn och rykte, främjar skadliga produkter eller bryter mot yttrandefrihetsgrundlagen.

Reklam eller annat som strider mot god etik kommer inte heller att godkännas för publicering, eller om tjänsten i annonsen kräver medlemskap i en organisation, förening, parti eller liknande.

I alla annonser som publiceras i Göteborgs universitets annonsportal måste det klart framgå vem arbetsgivaren är samt på vilket företag, vilken offentlig verksamhet eller organisation tjänsten finns. Alla annonsörer måste även ange en kontaktperson med kontaktuppgifter som Göteborgs universitets alumnverksamhet kan kontakta vid frågor.

Göteborgs universitet kan komma att kontakta dig för uppföljning av student-/alumnsamverkan eller erbjudande om relaterade tjänster inom samverkan vid Göteborgs universitet.

Annonser för oavlönade anställningar på företag/organisationer publiceras endast om det är praktik som ingår i utbildningen. (Gäller dock inte engagemang på deltid inom ideell sektor.)

Frågor

Göteborgs universitet är ansvarigt för all behandling av personuppgifter som sker inom universitetets verksamhet, och dataskyddsombudet (DO) nås på e-post dataskydd@gu.se.
Till Göteborgs universitets webbsida för behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om systemet för annonser är du välkommen att kontakta centrala alumnfunktionen på 031-786 6903/6902, alumn@gu.se eller skriva till:

Göteborgs universitet, Alumnverksamhet, Kommunikationsenheten, Box 100, 405 30 Göteborg