Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Behandling av personuppgifter och villkor för annonsering

I Göteborgs universitets annonsportal kan företag, offentlig verksamhet och organisationer kostnadsfritt annonsera praktikplatser, förslag på examensarbete/uppsatsämne, kvalificerade tjänster och extrajobb till universitets studenter och alumner, i syfte att utveckla universitetets utbildningar och samverka med omgivande samhället.

När du skickar in din annons för publicering godkänner du att Göteborgs universitet får behandla, lagra och publicera de uppgifter du lämnat i registreringsformuläret i annonsportalen, enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna krävs för att universitetet och företaget/offentliga verksamheten/organisationen ska kunna samverka.

Första gången när du eller någon annan på din arbetsplats använder annonsportalen, fyller hen i ett formulär med faktauppgifter om företaget/offentliga verksamheten/organisationen som namn,  organisationsnummer, avdelning/enhet, bransch, antalet anställda, e-postadress och telefonnummer.
I varje annons behövs dessutom namn och jobb-e-post till annonsansvarig, för eventuella frågor innan eller under publiceringen och för studenter/alumner som är intresserade av att skicka in en ansökan.

De uppgifter du lämnar finns i Göteborgs universitets relationsfunktion i alumnsystemet - Customer relationship management (CRM) - och kommer endast att behandlas av behöriga administratörer vid Göteborgs universitet. Vid behov kommer vi att göra kontaktnoteringar om den samverkan universitetet har med dig och ditt företag, offentliga verksamhet eller organisation.

Uppgifterna kommer inte att säljas eller lämnas vidare till tredje man, såvida inte lag och förordning så kräver. Notera att Göteborgs universitet är en statlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen.

Villkor för annonsering

Göteborgs universitets alumnverksamhet förbehåller sig rätten att granska, redigera och godkänna alla inkomna annonser.

Göteborgs universitets alumnverksamhet förbehåller sig också rätten att inte publicera annonser med innehåll som kan upplevas som kränkande, diskriminerande, stötande eller på annat sätt skadar universitets namn och rykte, främjar skadliga produkter eller bryter mot yttrandefrihetsgrundlagen. Även reklam eller annat som strider mot god etik kommer att avlägsnas.
Anställningar som kräver medlemskap i en organisation kommer inte heller att publiceras.

I alla annonser som publiceras i Göteborgs universitets annonsportal måste det klart framgå vem arbetsgivaren är och på vilket företag eller vilken offentlig verksamhet/organisation tjänsten finns. Och det måste finnas en kontaktperson och/eller person som är ansvarig för annonsen.

Göteborgs universitet kan komma att kontakta dig för uppföljning av student- och alumnsamverkan eller erbjudande av liknande tjänster.

Annonser för oavlönade anställningar på företag/offentlig verksamhet/organisationer publiceras endast om det är praktik som ingår i utbildningen. Gäller dock inte engagemang på deltid inom ideell sektor.

Frågor

Göteborgs universitet är ansvarigt för all behandling av personuppgifter som sker inom universitetets verksamhet, och dataskyddsombudet (DO) nås på e-post dataskydd@gu.se.
Till Göteborgs universitets webbsida för behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om annonsportalen är du välkommen att kontakta centrala alumnfunktionen på 031-786 6903/6902, alumn@gu.se eller skriva till: Göteborgs universitet, Alumnverksamhet, Kommunikationsenheten, Box 100, 405 30 Göteborg