Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgs universitet och covid-19

Göteborgs universitet bidrar till bromsad smittspridning av covid-19. Universitetet bevakar kontinuerligt läget och följer myndigheternas rekommendationen. Uppdaterad 4 oktober.

Stegvis återgång under höstterminen 2021

Från höstterminens start har en stegvis återgång till campus påbörjats. Med anledning av att regeringen den 29 september upphävde flera restriktioner, kan den återgången fortskrida. Ambitionen är att återgången till en i huvudsak campusbaserad verksamhet ska vara klar under oktober månad.

Öppettider och kontakt

Universitetet har begränsade öppettider för besök. Du kan nå de flesta av våra tjänster hemifrån och få hjälp med det mesta via telefon och e-post:

För studenter och medarbetare

Mer information om hur covid-19 påverkar studenter och medarbetare.

För leverantörer

Göteborgs universitet återgår till normal rutin och betalar leverantörsfakturor på förfallodagen.

I mars 2020 gick Riksgälden ut med rekommendationen att myndigheterna skulle betala sina leverantörsfakturor så snabbt som möjligt, för att hjälpa företag som fått en ansträngd likviditetssituation till följd av pandemin. Normalt ska myndigheterna som ett led i en god kassahållning för staten betala fakturorna först på förfallodagen. Då det ekonomiska läget för företagen nu börjar normaliseras rekommenderar Riksgälden en återgång till denna princip, se deras sida Leverantörsfakturor under pandemin.  Universitetet kommer att återgå till normal hantering fr o m 5 juli 2021.