Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgs universitet och covid-19

Göteborgs universitet bidrar till bromsad smittspridning av covid-19. Universitetet bevakar kontinuerligt läget och följer myndigheternas rekommendationen. Uppdaterad 13 januari 2022.

Åtgärder med anledning av nya smittkyddsrekommendationer

Regering och Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om utökade råd och rekommendationer för att hejda smittspridningen av covid-19, som gäller från den 8 och 23 december. Den 11 januari 2022 meddelade regeringen även nya åtgärder för lärosätena.

Rektor Eva Winberg har beslutat att följande ska gälla från den 12 januari:

  • Undervisning ska ske på plats om riskreducerande åtgärder vidtas. Större föreläsningar som inte genomförs på distans kan ges vid flera tillfällen. Distansundervisning kan användas som ett verktyg för att glesa ut på campus om undervisningens kvalitet kan bibehållas, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Där det är möjligt och lämpligt kan utbildningsansvarig erbjuda hybridundervisning för att underlätta för studenter med symtom.
  • Examinationer och obligatoriska moment kan genomförs på plats om riskreducerande åtgärder vidtas. De kan, om möjligt och lämpligt, genomföras vid flera tillfällen som en åtgärd för att få ner antalet personer i en samling. Institutionerna uppmanas att, där det är möjligt och lämpligt, lägga in extra tillfällen för omtentamen. I skrivsalarna ska särskilda riskreducerande åtgärder vidtas. Studenter ska hålla avstånd i skrivsalarna samt på väg in och ut.
  • Disputationer kan fortsatt ske på plats med lämpliga smittskyddsåtgärder.
  • Tillfälligt hemarbete fortsätter. Alla som kan ska arbeta hemma så länge regeringens uppdrag till myndigheter om tillfälligt hemarbete kvarstår. Berörd chef avgör utifrån verksamhetens behov och förutsättningar vilka medarbetare som ska vara på arbetsplatsen.
  • Större personalsammankomster, möten och dylikt ska vara digitala och inte på plats.
  • Allmänna sammankomster ska endast genomföras så länge smittskyddsåtgärder kan vidtas enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer och med de antalsbegränsningar som Folkhälsomyndigheten angivit.

För studenter och medarbetare

Mer information om hur covid-19 påverkar studenter och medarbetare.