Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgs universitet och covid-19

Göteborgs universitet har anpassat verksamheten för att bidra till att bromsa smittspridningen. För att leva upp till rådande rekommendationer bedrivs en stor del av undervisningen digitalt och medarbetare som kan arbetar hemifrån.

Begränsningar i öppettider för besökare

Universitetet har begränsade öppettider för besök, men du kan nå de flesta av våra tjänster hemifrån och få hjälp med det mesta via telefon och e-post:

För dig som ska börja studera

Från och med höstterminens start påbörjas en anpassad och stegvis återgång till campusbaserad verksamhet. Alla kommer inte kunna komma tillbaka samtidigt, men målsättningen är att erbjuda viss campusbaserad undervisning inom samtliga programutbildningar under höstterminen 2021.

Studentportalen: Höstterminen 2021

Från och med höstterminens start påbörjas en anpassad och stegvis återgång till campusbaserad verksamhet, i enlighet med respektive verksamhets förutsättningar och planering. Ambitionen är att återgången till en i huvudsak campusbaserad verksamhet ska vara klar under oktober månad, under förutsättning att regeringens öppningsplan för samhället löper på.

Alla kommer inte att kunna komma tillbaka samtidigt, men målsättningen är att erbjuda viss campusbaserad undervisning inom samtliga programutbildningar under höstterminen.

Göteborgs universitet är ett stort lärosäte med många olika utbildningar. Vissa utbildningar har moment som är svåra att genomföra på distans, medan andra utbildningar fungerar bra digitalt. Du som blir antagen till Göteborgs universitet kommer få information från din utbildning om vad som gäller för dig.

Mer information finns på Studentportalen: Höstterminen 2021

Ja, du kan få studievägledning på distans genom digital drop-in genom video- eller telefonsamtal.

På den allmänna studievägledningen kan vi hjälpa dig som:

  • är osäker på ditt studie- och yrkesval
  • har allmänna frågor om universitetsstudier
  • funderar på om din utbildning är rätt för dig

 Allmänna frågor om universitetsstudier

Om du redan har en aning om vad du vill studera, eller har frågor om ett specifikt ämne, kurs eller program kontaktar du studievägledare för det ämnet direkt.

Frågor om ämne, kurs eller program

Om dina frågor berör lärarutbildningarna vid Göteborgs universitet kan du läsa mer om hur du når rätt studievägledare på lärarutbildningarnas studievägledningssida.

Studievägledning lärarutbildning

Det beror på hur många som söker våra kurser och program och vilka meriter de har. Du kan titta på tidigare års statistik på Universitets- och högskolerådets (UHR) webbplats.

Antagningsstatistik (uhr.se)

För leverantörer

Göteborgs universitet återgår till normal rutin och betalar leverantörsfakturor på förfallodagen.

I mars 2020 gick Riksgälden ut med rekommendationen att myndigheterna skulle betala sina leverantörsfakturor så snabbt som möjligt, för att hjälpa företag som fått en ansträngd likviditetssituation till följd av pandemin. Normalt ska myndigheterna som ett led i en god kassahållning för staten betala fakturorna först på förfallodagen. Då det ekonomiska läget för företagen nu börjar normaliseras rekommenderar Riksgälden en återgång till denna princip, se deras sida Leverantörsfakturor under pandemin.  Universitetet kommer att återgå till normal hantering fr o m 5 juli 2021.