Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Göteborgs universitet och covid-19

Göteborgs universitet har anpassat verksamheten för att bidra till att bromsa smittspridningen. För att leva upp till rådande rekommendationer bedrivs en stor del av undervisningen digitalt och medarbetare som kan arbetar hemifrån.

Begränsningar i öppettider för besökare

Universitetet har begränsade öppettider för besök, men du kan nå de flesta av våra tjänster hemifrån och få hjälp med det mesta via telefon och e-post:

För dig som ska börja studera

Under vårterminen 2021 fortsätter universitetet bedriva merparten av verksamheten digitalt och på distans. Hur utbildningar kommer genomföras under höstterminen beror på smittspridningen i samhället. Universitetet följer utvecklingen dagligen och anpassar vår verksamhet utifrån rådande rekommendationer

Det är för tidigt att ge besked om hur utbildningarna kommer genomföras i höst, det beror på smittläget och rekommendationer från ansvariga myndigheter.

Vissa utbildningar har moment som är svåra att genomföra på distans, medan andra utbildningar fungerar digitalt. Inför vårterminen 2021 planerade universitetet att vissa studenter skulle studera digitalt, att vissa skulle ha moment på plats på campus och att vissa skulle ha en blandning av digital och campusbaserad undervisning. På grund av den ökade smittspridningen har dock vårterminen inletts med skärpta restriktioner som innebär att alla utbildningsmoment, förutom ett fåtal undantag, genomförs på distans.

Inför höstterminen kommer universitet kommunicera en planerad inriktning för hela verksamheten och du som student kommer få information om vad som gäller för just din utbildning.

Ja, du kan få studievägledning på distans genom digital drop-in genom video- eller telefonsamtal.

På den allmänna studievägledningen kan vi hjälpa dig som:

  • är osäker på ditt studie- och yrkesval
  • har allmänna frågor om universitetsstudier
  • funderar på om din utbildning är rätt för dig

 Allmänna frågor om universitetsstudier

Om du redan har en aning om vad du vill studera, eller har frågor om ett specifikt ämne, kurs eller program kontaktar du studievägledare för det ämnet direkt.

Frågor om ämne, kurs eller program

Om dina frågor berör lärarutbildningarna vid Göteborgs universitet kan du läsa mer om hur du når rätt studievägledare på lärarutbildningarnas studievägledningssida.

Studievägledning lärarutbildning

Det beror på hur många som söker våra kurser och program och vilka meriter de har. Du kan titta på tidigare års statistik på Universitets- och högskolerådets (UHR) webbplats.

Antagningsstatistik (uhr.se)

För leverantörer

Göteborgs universitet har hörsammat en uppmaning från Riksgälden om att påskynda betalningar för att bidra till en liten lättnad för företag som påverkas av rådande läge. Därför väntar Göteborgs universitet inte längre till sista betalningsdatum för betalning av fakturor, vilket annars är huvudregel för myndigheter. Universitetets interna kontroll av utbetalningar fortsätter som vanligt.