Till startsida
Webbkarta

Språkåret 2011

Språkårets syfte är att belysa alla de språkrelaterade aktiviteter som finns inom Göteborgs universitet, såväl utbildningar med språklig inriktning vid olika fakulteter, som kompetensutveckling och handledning; vidare hur viktigt språket är inom all forskning. Se mer under Program.

Huvuddelen av aktiviteterna sker på engelska, eftersom risken är att målgrupperna för arrangemang på andra språk blir alltför begränsade. Förslag på idéer, framförallt hur studenter och lärare kan involveras, mottas tacksamt av arbetsgruppen.

Information om Språkåret i GUJournalen No 2:10

Nyheter

  • Alumnporträtt av inspirerande alumner

    [2011-06-15] Den 19 maj besöktes språkåret av alumner som via GU gjort internationell praktik. Möjligheterna till internationella karriärer verkade många och inspirationen var på topp.

  • Språkkurs i Brighton

    [2011-06-14] I höst finns totalt tolv platser att söka till språkkursen i Brighton/University of Sussex. Information samt ansökningsblankett återfinns på http://www.gu.se/sprakkurs

  • Kurs i engelska för Göteborgs universitets administratörer

    [2011-04-13] Här är kursen för administratörer som behöver få hjälp i att kommunicera med internationella kontakter via mail eller telefon. Kursen innehåller även genomgång av en generell administrativ och akademisk engelsk vokabulär.

Fler nyheter