Till startsida
Webbkarta

Internationell samverkan

Internationalisering är på många sätt en viktig komponent i universitetets kvalitetssäkringsarbete.

I  måldokumentet, Vision 2020, ska forskningen vid Göteborgs universitet präglas av globala perspektiv och attrahera ledande forskare från hela världen. Alla utbildningar ska ge internationella utblickar och erbjuda studentutbyten.

Göteborgs universitet är ett aktivt internationellt universitet som deltar i samarbetsprojekt (2300 projekt) och partnerskap över hela världen och har centra för forskning och utbildning med inriktning på alla regioner i världen.

Idag har universitetet 900 utbytesavtal och 2 500 internationella studenter med cirka 70 olika nationaliteter.

Partneruniversitet i mobilitetsdatabasen MoveOn

Internationella nätverk

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Göteborgs universitet har tilldelats Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) för perioden 2014-2020.

Läs mer

Till sidans topp