Till startsida
Webbkarta

Anita Kihlström

Universitetslektor

Anita Kihlström
Universitetslektor
Akademisk grad: Docent,
anita.kihlstrom@socwork.gu.se
Tel: 031-786 1616
Besöksadress: Sprängkullsgatan 23, 41123 Göteborg
Rumsnummer: Sprängkullsg 23-K312
Postadress: Box 720, 40530 Göteborg


Institutionen för socialt arbete (Mer information)
Box 720
40530 Göteborg
Besöksadress: Sprängkullsgatan 23 - 25, 40530 Göteborg
Webbsida: www.socwork.gu.se
Epost: socarb@socwork.gu.se
Fax: 031-786 1888

Senaste publikationer

Luhmann's system theory in social work: criticism and reflections
Anita Kihlström
Journal of Social work, Volym 2011, Nummer/häfte online 2mars 2011, Sidor DOI:10.1177/1468017310386425 2011
Tidskriftsartikel, referentgranskad

Towards network and citizen: collaborative care for drug abusers
Anita Kihlström, Ewa Wikström
International Journal of health Planning and Management., Volym 2009, Nummer/häfte 24, Sidor 233-250 2009
Tidskriftsartikel, referentgranskad

communicative or strategic action-an examination of fundamental issues in the theory of communicative action
Anita Kihlström, Joachim Israel
International journal of social welfare, Volym 11, Nummer/häfte 3, Sidor 9 2002
Tidskriftsartikel, referentgranskad

Fritid och fritidsarbetet i det senmoderna samhället
Anita Kihlström, Hans-Edvard Roos
Fritidskulturer. Red: Berggren, L , Lund, studentlitteratur, 2000
Bokkapitel

nya influenser inom socialpedagogiken
Anita Kihlström
Social omsorg och Socialpedagogik,filosofi-teori-praktik. Red: Blomdahl G & Eriksson,B, Lund, Studentlitteratur, 1998
Bokkapitel

Livsvärld som bakgrunds- och förståelsehorisont
Anita Kihlström
social omsorg och socialpedagogik, filosofi, teori, praktik. Red: Blomdahl Frey, G & Eriksson, B, Lund, Studentlitteratur, 1998
Bokkapitel

Interaktiv socialpedagogik-ett nytt handlingsperspektiv
Anita Kihlström
Eikelan, o & Fossestol,K (red): Kunnskasproduksjon i endring.Nye erfarings-organisationsformer. Arbeideforskningsinstituttets skriftserie.Från en konferens i det nordiska nätverket:Kunnskap og Handling II, Sociologiska institutionen, Lunds Universitet., 1998
Konferensbidrag

Klicket
Anita Kihlström, Hans-Edvard Roos
Ungdomsstyrelsen rapporterar, Volym 14, Sidor 14 1998
Tidskriftsartikel

Visar 1 - 10 av 18

2011

Luhmann's system theory in social work: criticism and reflections
Anita Kihlström
Journal of Social work, Volym 2011, Nummer/häfte online 2mars 2011, Sidor DOI:10.1177/1468017310386425 2011
Tidskriftsartikel, referentgranskad

2009

Towards network and citizen: collaborative care for drug abusers
Anita Kihlström, Ewa Wikström
International Journal of health Planning and Management., Volym 2009, Nummer/häfte 24, Sidor 233-250 2009
Tidskriftsartikel, referentgranskad

2002

communicative or strategic action-an examination of fundamental issues in the theory of communicative action
Anita Kihlström, Joachim Israel
International journal of social welfare, Volym 11, Nummer/häfte 3, Sidor 9 2002
Tidskriftsartikel, referentgranskad

2001

2000

Fritid och fritidsarbetet i det senmoderna samhället
Anita Kihlström, Hans-Edvard Roos
Fritidskulturer. Red: Berggren, L , Lund, studentlitteratur, 2000
Bokkapitel

1998

nya influenser inom socialpedagogiken
Anita Kihlström
Social omsorg och Socialpedagogik,filosofi-teori-praktik. Red: Blomdahl G & Eriksson,B, Lund, Studentlitteratur, 1998
Bokkapitel

Livsvärld som bakgrunds- och förståelsehorisont
Anita Kihlström
social omsorg och socialpedagogik, filosofi, teori, praktik. Red: Blomdahl Frey, G & Eriksson, B, Lund, Studentlitteratur, 1998
Bokkapitel

Interaktiv socialpedagogik-ett nytt handlingsperspektiv
Anita Kihlström
Eikelan, o & Fossestol,K (red): Kunnskasproduksjon i endring.Nye erfarings-organisationsformer. Arbeideforskningsinstituttets skriftserie.Från en konferens i det nordiska nätverket:Kunnskap og Handling II, Sociologiska institutionen, Lunds Universitet., 1998
Konferensbidrag

Klicket
Anita Kihlström, Hans-Edvard Roos
Ungdomsstyrelsen rapporterar, Volym 14, Sidor 14 1998
Tidskriftsartikel

1996

Visar 1 - 10 av 18

Till sidans topp