Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Processen för rekrytering av rektor

Följande text är hämtat från ett PM från den 18 april med diarienummer V 2016/74. Dokumentet finns också som en pdf här:

PM Processen för rekrytering av rektor, V 2016/74


Processen för rekrytering av rektor


Bakgrund

Av Högskoleförordningen, 2 kapitlet, § 8, framgår att rektor ska anställas för en period om högst sex år genom beslut av regeringen efter förslag av styrelsen för högskolan. Innan styrelsen lämnar sitt förslag ska den enligt högskoleförordningen höra lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt som styrelsen bestämt.

Processen för att föreslå regeringen rektor för Göteborgs universitet för perioden 1 juli 2017 – 30 juni 2023 påbörjades vid universitetsstyrelsens sammanträde den 16 februari. Styrelsen beslutade då att tillsätta en rekryteringskommitté bestående av Cecilia Schelin Seidegård och Eva Halvarsson (företrädare för allmänna intressen), Staffan I. Lindberg och Agnes Wold (företrädare för lärarna), Johanna Börjesson och Love Josefsson (företrädare för studenterna) samt Lennart Olsson (företrädare för personalorganisationerna).

Rekryteringskommitténs första uppgift har varit att utarbeta förslag till process för att föreslå ny rektor. I uppdraget ingår inte utseende av rektors ställföreträdare.

Utgångspunkter
Processen som föreslås ska vara tydlig och transparent och den ska, för att ge god kvalitet i rekryteringsarbetet, ge tillräckligt med tid för vart och ett av i processen ingående steg. Universitetsstyrelsen ska fatta beslut om förslag till regeringen senast vid sitt februarimöte 2017. Frågor som rekryteringskommittén har haft att ta ställning till är bland annat anlitande av rekryteringsföretag samt hur hörande av anställda och studenter ska ske. Ett viktigt underlag för rekryteringskommitténs arbete utgör de delar i utredningen Utvecklad ledning av universitet och högskolor som behandlar förslag till rektor och anställning av rektor och rektors ställföreträdare (sid 305-320) samt det yttrande över betänkandet som styrelsen beslutat om.

Gruppen har beslutat att rekryteringsföretaget Source ska används vid rekryteringen. Företaget är upphandlat av Göteborgs universitet för rekryteringstjänster. Huvudansvarig från Source i arbetet med rektorsrekryteringen blir Ann Peyron Östlund.

Ett utkast till kravprofil ska vara klart till den 25 maj. Det är dessförinnan upp till de olika grupperna; lärarna, studenterna och facken att förankra profilen på det sätt som man finner lämpligt. Det är alltså inte en officiell remiss.

Kommittén föreslår att det, förutom ansökan via annons och intresseanmälan genom Source, ska finnas möjlighet för anställda vid GU att nominera kandidater. Av nomineringen ska framgå varför den nominerade anses vara en lämplig kandidat och att den nominerade är tillfrågad och har accepterat att bli nominerad. För de intresseanmälningar som går via Source gäller att namnet på sökande som sorteras bort i ett tidigt skede behandlas konfidentiellt och att slutkandidat/ernas namn offentliggörs först inför hörandet av anställda och studenter.

Kommittén menar att frågan om en eller flera kandidater till hörande inte kan/bör avgöras förrän senare. De/n som går upp till hörande måste helt svara mot kravprofilen och kommittén/styrelsen ska vara övertygad om att kandidaten/erna är väl lämpade att vara rektor för Göteborgs universitet.

Formerna för hörande av anställda och studenter redovisas i särskilt underlag.

Rekryteringskommittén föreslår följande process och tidplan för rektorsrekryteringen. 
 

Förslag till tidsplan:

  Uppgift Klart Beslut
Steg 1 Utarbetande av förslag till process  15 april  26 april
Steg 2 Förslag till principer för utseende för hörandeförsamling 26 april 7 juni
Steg 3 Förslag till kravprofil 26 april  
Steg 4 Möjlighet till förankring av kravprofil i grupper maj  
Steg 5 Färdigställande av kravprofil 25 maj  7 juni
Steg 6 Annonsering, nominering och headhunting juni – september  
Steg 7 Sista ansökningsdag 15 september  
Steg 8 Lägesrapport till styrelsen 20 september  
Steg 9  Genomgång och gallring av sökande oktober  
Steg 10 Avrapportering rekryteringsprocessen till styrelsen  Urval kandidater till intervju 25 oktober  
Steg 11 Intervjuer med utvalda kandidater Första halvan november  
Steg 12 Hörandeförsamling bestämmer arbetsformer 22 november 22 november  
Steg 13 Förslag till slutkandidat(er)  28 november  29 november
Steg 14 Hörande av forskare/undervisande personal, övriga anställda och studenter  15 december (ev andra möte 20 december)  
Steg 15 Förslag till regeringen 2 januari 10 januari  2 januari  10 januari


 

Sidansvarig: Maria Eriksson|Sidan uppdaterades: 2016-08-18
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?