Till startsida

Rektorsråd Claes G. Alvstam

Claes Alvstam,  professor i internationell ekonomisk geografi, är rektors rådgivare i frågor som rör universitetets internationaliseringsarbete.

Claes Alvstam är ordförande i Göteborgs universitets fakultetsövergripande internationaliseringsråd, där förutom fakulteterna också universitetsbiblioteket och studenterna är representerade. Internationaliseringsrådet ska bistå rektor i policy- och strategifrågor och leda och samordna internationaliseringsarbetet. Utgångspunkten i arbetet är handlingsplanen för det universitetsgemensamma internationaliseringsarbetet 2008-2012, fastställd av rektor 2008.

 

Handlingsplan för internationaliseringsarbetet 2008-2012

Internationaliseringsrådets ledamöter

Internationaliseringsarbetet vid universitetsledningens kansli

International Mobility Office

 

 

 

Claes G Alvstam

Kontaktinformation

Claes G. Alvstam rektorsråd

Göteborgs universitet, Box 100 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Handelshögskolan Vasagatan 1

Telefon:
+46(0)31 786 1385

Fax:
+46(0)31 786 1398

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta