Till startsida

Institutioner

Varje fakultet dels in i ett antal institutioner, för närvarande 38 stycken, inom hela universitetet. Det är vid institutionerna som utbildningen och forskning bedrivs. Chefen för en institution har titeln prefekt.

Här har vi samlat universitetets samtliga institutioner, samt de avdelningar och enheter som finns inom dem. Institutionerna är sorterade i bokstavsordning utifrån ämnesnamn.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V-Ö

A

Akademin Valand
Akut och kardiovaskulär medicin, avdelningen för
Anestesiologi och intensivvård
Arbets- och miljömedicin
Artisten (Högskolan för scen och musik), gemensam administration
Audiologi, enheten för

B

Biologi och miljövetenskap, institutionen för
Biomaterialvetenskap
Biomedicin, institutionen för
Biomedicinska biblioteket
Botanik- och miljöbiblioteket

C

Cariologi, avdelningen för
Centralbiblioteket
Centrum för biomaterialforskning
Centrum för Europaforskning, CERGU
Centrum för finans
Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS)
Centrum för pediatrisk tillväxtforskning

D

DaCapo, Hantverksskolan (institutionen för kulturvård)
Data- och informationsteknik, institutionen för
Datavetenskap, avdelningen för
Dermatologi och venereologi
Design och konsthantverk, Högskolan för
Didaktik och pedagogisk profession, institutionen för

E

Efterutbildningsenheten
Ekonomiska biblioteket
Ekonomi och samhälle, institutionen för
Endodonti/Oral immunologi, avdelningen för
Enheten för biblioteks- och informationsvetenskap

F

Farmakologi, sektionen för
Fastighets- och serviceavd, Sahlgrenska akademin
Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, institutionen för
Fysik, institutionen för
Fysiologi, sektionen för
Företagsekonomiska institutionen
Förvaltningshögskolan

G

Gastrokirurgisk forskning och utbildning
Genetik
Geovetenskaper, institutionen för
Geovetenskapliga biblioteket
Geriatrik
Globala studier, institutionen för
Gothenburg Research Institute, GRI
Göteborg Organ Art Center GOArt
Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV
Göteborgs universitetsbibliotek

H

Historiska studier, institutionen för
Högskolan för design och konsthantverk
Högskolan för scen och musik

I

Immunologi
Infektionssjukdomar
Internrevisionen
Invärtesmedicin, avdelningen för
IT-avdelningen

J

Journalistik, medier och kommuniktion, institutionen för
Juridiska institutionen

K

Kansliet för utbildningsvetenskap
Kemi och molekylärbiologi, institutionen för
Kirurgi
Klin bettfysiologi, avdelningen för
Klinisk bakteriologi
Klinisk genetik
Klinisk kemi/transfusionsmedicin, avdelningen för
Klinisk neurovetenskap och rehabilitering, sektionen för
Klinisk näringslära
Klinisk virologi
Kliniska vetenskaper, institutionen för
Kollegium SSKKII
Konsumtionsvetenskap (CFK), centrum för
Kost- och idrottsvetenskap, institutionen för
Kulturvetenskaper, institutionen för
Kulturvård, institutionen för
Kurs- och tidningsbiblioteket

L

Laboratoriet för experimentell biomedicin
Latinamerikastudier
Litteratur, idéhistoria och religion, institutionen för
Logopedi, enheten för

M

Marin geologi
Matematiska vetenskaper, institutionen för
Medicin, institutionen för
Medicinsk fysik
Medicinsk genetik och klinisk genetik, avdelningen för
Medicinsk kemi och cellbiologi, avdelningen för
Medicinsk mikrobiologi och immunologi, avdelningen för
Metabolism och kardiovaskulär forskning, avdelningen för
Miljömedicin
Museion
Högskolan för scen och musik
Mänskliga rättigheter, institutet för studiet av

N

Nationalekonomi med statistik, institutionen för
Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM
Nationella sekretariatet för genusforskning
Naturgeografi
Neurovetenskap och fysiologi, institutionen för
Njurmedicin
Nordicom

O

Obstetrik och gynekologi
Oceanografi
Odontologi, institutionen för
Onkologi
Oral biokemi, avdelningen för
Oral mikrobiologi, avdelningen för
Oral och maxillofacial kirurgi, avdelningen för
Oral och maxillofacial radiologi, avdelningen för
Oral patologi, avdelningen för
Oral protetik/odont materialvetenskap, avdelningen för
Ortodonti, avdelningen för
Ortopedi

P

Parodontologi, avdelningen för
Patologi
Pedagogik, kommunikation och lärande
Pedagogik och specialpedagogik
Pedagogiska biblioteket
Pedodonti, avdelningen för
Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande
Psykologiska institutionen
Psykiatri och neurokemi, sektionen för

R

Radiofysik
Radiologi
Reumatologi och inflammationsforskning, avdelningen för

S

SamBio Core Facilities
Samhällsmedicin och folkhälsa, avdelningen för
Scen och musik, Högskolan för
School of Global Studies
Serviceenheten Humanisten
Smågruppscentrum inom akademikansliet
Socialmedicin
Socialt arbete, institutionen för
Sociologi och arbetsvetenskap, institutionen för
Språk och litteraturer, institutionen för
Statistiska forskningsenheten
Statsvetenskapliga inst
Studentavdelningen
Sven Lovén centrum för marina vetenskaper
Svensk nationell datatjänst (SND)
Svenskt NMR-centrum
Svenska språket, institutionen för
Systematisk botanik 

T

Teknik- och vetenskapsstudier, avdelningen för
Tillämpad informationsteknologi, institutionen för

U

Universitetsbibliotekets kansli
Urologi
Utbildningsvetenskaps serviceenhet, USE

V-Ö

Vårdvetenskap och hälsa, institutionen för
Wallenberglaboratoriet
Öron-, näs- och halssjukdomar

Vad är en institution?

Institutionen är en enhet/del av universitetet där forskning och utbildning bedrivs.  En institution kan kan innefatta ett enda eller flera besläktade ämnesområden. Institutionen är den primära arbetsplatsen inte bara för studenter, lärare och forskare utan också för andra yrkeskategorier som sekreterare, lokalvårdare, tekniker med flera.

 

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta