Till startsida
Webbkarta

Beställ kostnadsfritt informationsmaterial

För mer information eller större beställningar - kontakta GU-shopen infomaterial@gu.se

 

Gör din beställning här

ETT ÖPPET FÖNSTER MOT VÄRLDEN

Broschyr på svenska om Göteborgs universitet. Korta texter om forskning, utbildning, och samverkan. Format 18 x 20 cm, 20 sidor. Engelsk översättning kommer inom kort.

Ett fönster öppet mot världen (pdf: öppnas i nytt fönster)


INDEPENDENT MINDED. LIKE YOU

Broschyr på engelska med presumtiva, internationella studenter som huvudsaklig målgrupp. Broschyren kan användas när man vill beskriva Göteborgs universitet som studiedestination, t ex på en mässa, universitetsbesök, när man själv har internationella besökare eller om t ex en ambassad behöver information inför egna events.

Bläddra i broscyren (öppnas i nytt fönster)


go:STUDY - Studentkarta (svenska)

Studentkarta över Göteborg, att dela ut i receptionsdiskar, vid mässor, mottagningsaktiviteter eller andra tillfällen för att presentera Göteborg som studentstad. Visitkortsstorlek. Producerad av Göteborgs universitet, Göteborg & Co, Chalmers och Göteborgs Förenade Studentkårer, 2012.

Ladda ner studentkartan som pdf (4,5 MB)


go:STUDY - Student map (English)

Student map of Gothenburg, to be distributed at information desks, student fairs or on other occasions when Gothenburg is presented as a student city. Business card size. Produced by the University of Gothenburg, Göteborg & Co, Chalmers and The Association of Student Unions in Gothenburg, 2012.

Download the Student map as pdf (4,5 MB)


Vision 2020 (svenska)

Vision 2020 är Göteborgs universitets vision och styrdokument för 2013-2020.

Ladda ner Vision 2020 på svenska, som pdf

 


Vision 2020 (English)

Vision 2020 is the University of Gothenburg's vision and long term strategy for the years 2013-2020.

Download Vision 2020 in English, as pdf


Historien om Göteborgs universitet

Historisk broschyr om Göteborgs universitet 2012.

Historien om Göteborgs universitet (pdf)


Beställarecaptcha

= Obligatoriska fält

Kurs- och programkatalog

Här kan du beställa katalogen

Till sidans topp