Till startsida
Webbkarta

EU och migrationen

Öppen för allmänheten

EU:s migrationspolitik kommer att diskuteras utifrån ett perspektiv om människors rättigheter. Hur behandlas migranter vid gränsen och inom EU?
Vilken roll spelar ekonomin? Behöver EU förändras? Om ja, hur och till vilket pris?

(Föredraget ges på engelska)

 

Föreläsare: Björn Hedlund är författare, journalist och konsult. Han har en masterexamen i socialantropologi. Hedlund har ett starkt engagemang gällande migranters rättigheter och har särskilt varit aktiv i att organisera papperslösa arbetare i fackföreningar. Hans bok "Fortets Murar" avslöjar dolda sanningar om gränskontroller och exploateringen av migranter genom hela Europa.

Datum: 2012-11-15

Tid: 17:30 - 19:00

Kategorier:

Arrangör: Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg

Plats: Auditorium Sappören, Sprängkullsgatan 25

Ytterligare information:

Kontaktperson: Viktoria Tössberg