Till startsida
Webbkarta

Hälsa, självrespekt och värdighet. Om samhället, vården och barnets mänskliga rättigheter

Lunchföreläsning

I november 1989 antog FNs generalförsamling Konventionen om barnets rättigheter. Idag, 23 år senare, är diskussionen livligare än någonsin om barnkonventionens status och betydelse. Hur lyckas vi idag respektera barnets mänskliga rättigheter, i samhället i stort och i vården?

Fotograf: Hugo Lindkvist

Föreläsare: Lars H Gustafsson, barnläkare och författare, docent i socialmedicin, medlem av Barnombudsmannens expertråd, aktiv inom svenska UNICEF.

Datum: 2012-11-15

Tid: 12:00 - 13:00

Kategorier:

Arrangör: Global week på fakulteten/ Sahlgrenska akademin

Plats: Sahlgrenska sjukhuset Hjärtats aula, huvudentrén, Sahlgrenska sjukhuset

Ytterligare information:

Kontaktperson: Evelina Nyström

Telefon: 031 - 7866687