Till startsida
Webbkarta

The human mindset and relation to the earth and the climate change

Seminarium

Detta är det sista seminariet av 5 i en klimatseminarieserie under 2012. Seminariet kommer ingå i Global week och kommer att hållas på engelska.

Seminariet kommer att handla om klimatförändringen, attityder och om man kan omdefiniera relationen människan-jorden.
Varför vill inte människor ändra sitt synsätt?
Är människoarten en del av ekosystemet eller står människan över naturen?

Föreläsare: Katherine Richardson är en av tre huvudförfattare till boken "Climate change: Global risks, challenges and decisions".
Katherine är professor i biologisk oceanografi och ledare för det vetenskapliga hållbarhetscentret vid Köpenhamns universitet.
Gudmund Hernes är författare till forskningsrapporten "Hot topic - cold comfort. Climate change and attitude change."
Gudmund är filosofie doktor i sociologi, professor i nationalekonomi vid Norska business school och forskare vid Fafo i Oslo.

Datum: 2012-11-13

Tid: 13:00 - 14:30

Kategorier:

Arrangör: Miljöenheten

Plats: Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1
Aulan, Univesitetets huvudbyggnad, Vasaparken

Evenemangslänk: Läs mer om The human mindset and relation to the earth and the climate change

Kontaktperson: Agneta Bergman

Telefon: 031-786 18 32