Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Professor i japanska

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för språk och litteraturer, Göteborg
Tillträde: Snarast möjligt, enligt överenskommelse
Diarienummer: PER 2016/80

Institutionen för språk och litteraturer (SPL) är humanistiska fakultetens största institution med 13 olika språkämnen, ca 150 anställda, ca 1200 helårsstudenter och en årsomsättning på ca 120 miljoner kronor. Institutionens forskning berör världens språk och dess litteraturer utifrån en bred kontextualisering och utifrån ett brett spektrum av teoretiska grunder och specifika tillämpningar.

Ämne

japanska

Ämnesbeskrivning

Ämnet japanska vid Göteborgs universitet erbjuder utbildning på alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Förutom fristående kurser ingår ämnet i Internationella språkprogrammet, Ekonomprogrammet samt i Språk och interkulturell kommunikation. Inom ämnet bedrivs forskning i bland annat fonetik, dialektologi och översättningsstudier.


Fler och fler studenter söker sig till utbildningen i ämnet, vilket förväntas ha goda möjligheter att expandera under kommande år. Därför gör institutionen nu en stor satsning inom ämnet och söker universitetslektorer med varierande tjänstgöringsgrad samt en professor.

Arbetsuppgifter

Tjänstgöringen omfattar främst undervisning och forskning. Forskningen förväntas bedrivas inom japanska och bör knyta an till något av institutionens forskningsområden. Sökanden ska därför i sin ansökan ta ställning till hur den egna forskningen kan främja och fördjupa samarbetet med dessa. Undervisningen inom ämnet ligger på såväl grundnivå som avancerad nivå, både på campus och på nätkurser, samt på forskarnivå. Även undervisning inom institutionens ämnesövergripande program kan bli aktuell. Den sökande förväntas bidra till hela institutionens verksamhet, och inom ramen för denna kan också andra typer av uppdrag förekomma.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. För att komma ifråga för anställningen ska den sökande ha avlagt doktorsexamen (eller ha motsvarande kompetens) inom för anställningen relevant ämnesområde. Vid prövningen av meriter ska lika stor omsorg ägnas åt granskningen av den pedagogiska skickligheten som granskningen av den vetenskapliga skickligheten och andra behörighetsgrundande förhållanden. Innehavaren av anställningen förväntas vara internationellt etablerad som forskare i japanska. I urvalsprocessen kommer att beaktas dokumenterade meriter inom följande områden:  • förmåga att initiera och driva forskningsprojekt inom japanska;

  • förmåga att bygga upp, utveckla och leda en forskningsmiljö, samt att leda forskargrupper och bedriva utbildning på forskarnivå;

  • skicklighet i forskning, visad främst genom publicering i internationella kanaler;

  • pedagogisk skicklighet visad genom dokumenterad erfarenhet av planering och genomförande av utbildning, inklusive handledning och examination, särskilt på avancerad nivå och på forskarnivå;

  • förmåga att initiera och leda pedagogiska och/eller forskningsinriktade projekt med flera deltagare, samt att leda utbildning på forskarnivå;

  • förmåga att samarbeta med andra och att leda och administrera undervisning, forskning samt samverkan med det omgivande samhället;

  • förmåga att informera om forsknings- och utvecklingsarbete och skapa intresse för japanska hos studenter;

  • läromedelsframställning.


Förmåga att undervisa på svenska eller engelska är ett krav.
Utöver sakkunniggranskning kommer även provföreläsning och intervju att utgöra grund för bedömning. Därtill kan referenstagning komma att tillämpas.Övrigt

Enligt Göteborgs universitets anställningsordning ska sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng, och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, genomgå sådan utbildning under det första anställningsåret.


Kunskaper i svenska är inget krav vid anställningen, men den som anställs ska vara beredd på att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket, såväl muntligt som skriftligt.


Innehavaren av anställningen förväntas att vara fysiskt närvarande vid institutionen och delta regelmässigt i dess arbete.


Inför denna rekrytering har vi redan tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi ska använda. Vi undanber oss därför vidare kontakt med försäljare, rekryterings- och bemanningsföretag.

Relaterad information

Kontaktuppgifter för anställningen

Martin Nordeborg, studierektor
+ 46 (0)31-786 5259
martin.nordeborg@sprak.gu.se

Sarah Isaksson, personaladministratör
+46 (0)31 786 4692
sarah.isaksson@sprak.gu.se

www.sprak.gu.se

Fackliga organisationer

SACO: Mikael Brisslert
+46 (0)31 786 4393
mikael.brisslert@gu.se

OFR/S: Madelen Hansson
+46 (0)31-786 6635
madelen.hansson@gs.gu.se

SEKO: Lennart Olsson
+46 (0)31 786 1173
lennart.olsson@gu.se

Sista ansökningsdag

2016-11-30

Ansökningsförfarande

Registrera din ansökan elektroniskt under "Ansök online". Ansökan ska skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationell sakkunnig. Ansökan ska utformas enligt Humanistiska fakultetens anvisningar för professorsanställningar: http://hum.gu.se/digitalAssets/1458/1458323_anvisningar-professor-sokande.pdf.


Notera att följande dokument ska bifogas ansökan (pdf-format):


- Doktorsexamensbevis


- Doktorsavhandling


- Eventuella läromedel


- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa


- Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete


- Förteckning över examina och anställningar


- Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter


- Meritportfölj II: Pedagogiska meriter


- Meritportfölj III: Lednings- och administrativa meriter


- Meritportfölj IV: Meriter inom samverkan med det omgivande samhället


- Docentutlåtande (vid befordran till professor)


Den sökande ansvarar själv för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelsen och Humanistiska fakultetens anvisningar samt att den skickas elektroniskt senast sista ansökningsdagen.


Vid eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan i elektronisk form, kontakta Sarah Isaksson: sarah.isaksson@sprak.gu.se.


Eventuella kompletteringar ska vara inkomna senast 3 veckor efter sista ansökningsdag. Observera att komplettering inte går att göra via sökandeportalen efter sista ansökningsdag. Kontakta Sarah Isaksson för information om tillvägagångssätt vid komplettering.


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-03-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?