Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

En doktorandanställning i freds- och utvecklingsforskning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för globala studier, Göteborg
Tillträde: 2017-09-01
Diarienummer: UR 2017/194

Freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet är ledande inom tvärvetenskaplig och handlingsorienterad forskning. De 50 personer som idag är verksamma inom ämnet bedriver sin forskning i olika regioner i världen med hjälp av en bred uppsättning ansatser inom freds- och utvecklingsforskning. Dessa inbegriper, men är inte begränsade till, konfliktforskning, kritiska säkerhetsstudier, genusanalys, migration, mänskliga rättigheter, global politisk ekonomi, regionala studier och motståndsstudier.

Arbetsuppgifter

Freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för Globala Studier, Göteborgs Universitet, utlyser en doktorandanställning som kommer att ingå i ett forskningsprojekt om den nära kopplingen mellan infrastruktur och försörjnings- & konfliktdynamik inom ramen för utvecklingskorridoren the Lamu Port-South Sudan Ethiopia Transport Corridor. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (VR), och syftar till att undersöka hur visioner, planer och byggandet av infrastruktursystem formar och förändrar naturresurs-, säkerhets- och medborgarskapsfrågor längs utvecklingskorridoren. Projektets målsättning är att bidra till en bättre förståelse för infrastruktur som både en drivkraft för socio-teknisk förändring och potentiell källa till konflikter.

Den sökande förväntas känna till och ha förmågan att kombinera olika kvalitativa forskningsmetoder som deltagande observation, fördjupande intervjuer och dokumentanalys. Vidare är tidigare erfarenhet från relevant forskning i Östafrika samt goda kunskaper i swahili meriterande.

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom freds- och utvecklingsforskning. Anställningen omfattar ett års kurser samt framställandet av en vetenskaplig avhandling som bidrar till kunskapsutvecklingen i ämnet. Doktorandanställningen i freds- och utvecklingsforskning syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Anställningen förväntas påbörjas i september 2017 och är tidsbegränsad till fyra år på heltid. Arbetet bedrivs på heltid om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50%. I anställningen kan institutionstjänstgöring komma att ingå med upp till 20% av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Behörighet

Både grundläggande och särskild behörighet krävs för antagning.
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå i enlighet med Högskoleförordningen 7 kap. § 39 har den som har:

1. avlagt examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, samt
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som i enlighet med Högskoleförordningen 7 kap. 40 § har: kunskaper från högskoleutbildning inom huvudområdet internationella relationer eller globala utvecklingsstudier om minst 60 högskolepoäng, eller annan högskoleutbildning av motsvarande omfattning och fördjupning.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande skall enligt Högskoleförordningen 7 kap. ske med hänsyn till bedömd förmåga att klara utbildningen samt institutionens handledarresurser. Färdigheter, erfarenhet, kreativitet och excellens inom forskning bedöms också, baserat på följande:

1. Ett ansökningsbrev (maximalt 2 000 ord, exklusive referenser) som bör visa:
a) den sökandes forskningsintresse(n) i relation till frågor om infrastruktur, säkerhet, tillgång till naturresurser och medborgarskap;
b) den sökandes förmåga att formulera ett forskningsproblem;
c) den sökandes kännedom om och hantering av metodologiska och teoretiska frågor

2. Masteruppsats, akademiska artiklar och/eller andra relevanta arbeten bedöms utifrån den sökandes förmåga att formulera och avgränsa forskningsuppgifter samt att analysera och presentera forskningsresultat.
3. En meritförteckning som summerar relevant arbetslivserfarenhet, språkkunskaper och andra färdigheter.
4. Betyg från studier på grundläggande och avancerad nivå. Intyg som styrker annan relevant erfarenhet.
5. Intervjuer kommer att hållas med de sökande som rankas högst.

Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå tas av institutionens prefekt. Beslutet kan inte överklagas.

Övrigt

För frågor angående ansökningsportalen eller tekniska problem, vänligen kontakta rekrytering@gu.se

Institutionen för Globala Studier har redan innan denna utlysning fattat beslut om vilka rekryteringskanaler och vilken marknadsföring som används. Vi undanber oss därför bestämt från kontakt med mediaföretag, rekryteringstjänster och liknande.

Relaterad information

Kontaktuppgifter för anställningen

Jan Bachmann, Universiteteslektor
+46 (0) 31-786 6743
jan.bachmann@globalstudies.gu.se

Per Knutsson, Universitetslektor
+46 (0) 31-786 4214
per.knutsson@globalstudies.gu.se

globalstudies.gu.se/

Fackliga organisationer

SACO: Maja Pelling
+46 (0) 31-786 1165
maja.pelling@gu.se

OFR/S: Madelen Hansson
+46 (0) 31-786 1171
madelen.hansson@gs.gu.se

SEKO: Salima Khamchane
+46 (0) 31-786 1173
seko@gu.se

Sista ansökningsdag

2017-03-31

Ansökningsförfarande

Registrera din ansökan elektroniskt under ”ansök online”. Ansökan skall innehålla:

1) Ett ansökningsbrev som visar den sökandes forskningsintresse(n), förmåga att formulera ett forskningsproblem, samt kännedom om och hantering av metodologiska och teoretiska frågor. Maximalt 2 000 ord exklusive referenser.
2) En mastersuppsats/examensarbete och andra relevanta artiklar eller publikationer. Godkända skrivspråk är svenska och engelska eller översättningar till dessa språk. Vid översättning måste även originaltext bifogas.
3) En meritförteckning.
4) Kopior av examensbevis och/eller akademiska betyg som styrker grundläggande och särskild behörighet enligt ovan. Intyg på andra relevanta meriter.

Det åligger den sökande att ansökan är komplett och kompletteringar efter sista ansökningsdatum kommer ej att beaktas.

Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till (märk dina dokument med diarienumret):

Göteborgs universitet
Institutionen för globala studier
Att. Gunilla Blomqvist
PO Box 700
405 30 Göteborg


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-03-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?