Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

7-8 doktorander i företagsekonomi

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra års heltidsstudier på forskarnivå
Omfattning: 100 %
Placering: Företagsekonomiska institutionen, Göteborg
Tillträde: 2017-09-01
Diarienummer: UR 2017/125


Handelshögskolan har, med sina drygt 3700 helårsstudenter, 470 anställda, 160 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen - ekonomi och juridik - och fyra institutioner en unik bredd. Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA och är därmed den enda handelshögskola i Sverige som är Triple Crown-ackrediterad.

Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen vid Handelshögskolan med ca 150 anställda och 50 doktorander. Institutionen består av sektionerna redovisning, marknadsföring, management och organisation och industriell och finansiell ekonomi och logistik. Vi tillhör de nationellt ledande forskningsmiljöerna inom företagsekonomi med en stark empiriskt forskningstradition. Forskningen tar an generella frågeställningar, teoriutveckling och tillämpning av kvalitativ såsom kvantitativ metodinriktning med ett fokus mot internationellt publicerade forskningsresultat.
Arbetsuppgifter

Vi söker 7-8 doktorander i företagsekonomi, med placering vid Företagsekonomiska institutionens respektive fyra sektioner: industriell och finansiell ekonomi & logistik, management & organisation, marknadsföring och redovisning. För information om den forskningen som bedrivs i sektionerna se http://www.fek.handels.gu.se/forskning/.


En anställd doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. En allmän studieplan för studier i företagsekonomi för doktorsexamen finns att hämta på http://fek.handels.gu.se/utbildning/fek_studier_pa_forskarniva/fran-antagning-till-disputation/antagning.


En doktorandanställning avser arbete på heltid. Institutionstjänstgöring får maximalt uppgå till 20 % av heltid fördelat över studietiden. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Avräkning görs för den studietid då doktoranden inte har varit anställd som doktorand. Bestämmelser om anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordningen 5 kap, §§1-7. Bara den som antas eller redan har antagits till studier på forskarnivå får anställas som doktorand.

Doktorandanställningarna avser forskarstudier mot doktorsexamen i forskarutbilningsämnet företagsekonomi.

Behörighet

Den sökande måste uppfylla kraven för både "grundläggande behörighet" och "särskild behörighet".

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Den sökande skall ha minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi, varav ett examensarbete omfattande minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade i annan ordning.

Bedömningsgrund

Urval mellan de behöriga sökande som uppfyller kraven för grundläggande och särskild behörighet görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är:

Den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet.
Den sökandes dokumenterade kunskaper i vetenskaplig teori och metod.
Den sökandes analytiska förmåga, styrkt genom vetenskaplig rapport, uppsats, examensarbete eller liknande.

Antagning och urval sker med beaktande av institutionens handledningsresurser inom området för doktorandens forskningsinriktning.

Beslut om antagning till studier på forskarnivå fattas av prefekt efter förslag från institutionens Forsknings- och forskarutbildningskommitté (FFK).

Övrigt

Registrera din ansökan elektroniskt under "Ansök online".

En ansökan skall innehålla:

1. CV, curriculum vitae.
2. En fullständig, signerad och daterad ansökningsblankett om antagning till studier på forskarnivå i företagsekonomi, som kan laddas ner på http://fek.handels.gu.se/utbildning/fek_studier_pa_forskarniva/fran-antagning-till-disputation/antagning.
3. Vidimerade kopior från universitet/ högskola (ex. examensbevis) som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten.
4. En beskrivning av det forskningsområde du är intresserad av (max fem sidor).
5. En kopia på din magister- eller masteruppsats, eller motsvarande arbete.
6. Två rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till referenspersonerna.

Om dina dokument inte är utfärdade på engelska, svenska, norska eller danska måste de översättas till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare.Utvalda sökande kallas till intervju i april eller maj. Ett arbetsprov kan förekomma.

Relaterad information

Kontaktuppgifter för anställningen

Stefan Sjögren , Viceprefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning
+46 (0)31-786 1499
stefan.sjogren@handels.gu.se

fek.handels.gu.se/utbildning/fek_studier_pa_forskarniva

Fackliga organisationer

SEKO: Salima Khamchane
031-786 1173
seko@gu.se

OFR/S: Peter Brandt
031-786 1169
peter.brandt@gu.se

SACO: Erik Pålsson
0709-522875
erik.palsson@gu.se

Sista ansökningsdag

2017-04-03

Ansökningsförfarande

Registrera din ansökan elektroniskt under "Ansök online".

Ev. vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till:

Företagsekonomiska institutionen
att. Forskarutbildningshandläggaren
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Box 610, SE 405 30 Göteborg


Vänligen märk dokumenten med ditt namn och diarienummer UR 2017/125


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-03-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?