Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Föreståndare vid SOM-institutet

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 6 år
Omfattning: 50 %
Placering: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborg
Tillträde: 2017-07-01
Diarienummer: PET 2017/27


Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet ledigförklarar ett uppdrag som Föreståndare vid SOM-institutet med placering vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG).

Föreståndarskapet är ett halvtidsuppdrag och tidsbegränsat till sex år vilket innebär att uppdraget förutsätts vara kombinerat med en anställning vid Göteborgs universitet. Tillträde är tidigast 2017-07-01.

SOM-institutet är en centrumbildning place­rad vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet. SOM-institutet erbjuder möjligheter för forskargrupper från alla vetens­kaps­områ­den att erhålla hög­­­kvalitativa data främst från frågeundersökningar riktade till den svenska befolk­­ning­en. Verksamheten vid SOM-institutet bedrivs av aktiva forskare och finan­­sieras huvudsakligen genom sam­ver­kan med forskar­grup­per, myndigheter och orga­ni­sationer. SOM-institutet är även en platt­form för att sprida forsk­nings­resultat till en bred publik genom semi­na­rier och publi­kationer. Med hjälp av ett stort forskarnätverk kan SOM kombinera närhet till den internationella forskningsfronten med en stark närvaro i svensk samhällsdebatt (www.som.gu.se).

SOM-institutet driver två större forsknings- och datainsamlingsprojekt, dels de årli­gen åter­kom­­­mande SOM-undersökningarna (1986-), dels opinions­labo­ratoriet Laboratory of Opinion Research (LORE) som är en plattform för metodutveckling, panel­data­insam­ling och experimentella stu­dier med hjälp av webb-enkäter. SOM-institutet kan idag beskrivas som en mycket välkänd, tvär­­veten­­skap­lig infrastruktur orga­ni­serad för att sam­­verka effektivt främst med forskar­grupper vid sven­­ska uni­versitet och hög­sko­lor, men även med myndigheter och organisationer. SOM-insti­tu­tets uppgift är att koordi­ne­ra metod­utveckling, teknikutveckling, utveckling av fråge­­instrument, datainsam­ling och doku­men­ta­tion, samt att sprida forsk­nings­resultat genom att anord­na seminarier och genom att regelbundet ge ut pub­li­kationer i form av rap­porter, böcker och artik­lar.

SOM-institutets undersökningsverksamhet finansieras delvis genom ett basanslag från samhälls­vetenskapliga fakulteten, men främst genom externa bidrag från samverkan med forskare, myndigheter och organisationer. Sedan 2010 har verksamheten expanderat kraftigt till följd av ökad samverkan. För närvarande uppgår SOM-institutets personalstyrka till 12,5 heltidsekvivalenter vilket inbegriper såväl akademiskt meriterade undersökningsledare som databasansvariga, biträdande undersökningsledare, administrativ personal med ansvar för ekonomi och kommunikation samt en styrgrupp.

Arbetsuppgifter

Uppdraget som föreståndare innebär att leda och utveckla verksamheten vid SOM-institutet. Föreståndaren disponerar medel för att driva verksamheten och sköter övergripande ekonomi och personalfrågor. I detta ingår att ta fram budget och göra ekonomiuppföljningar, rekrytering av personal, personalvård och ansvar för lönesättning. För själva verksamheten är föreståndaren den som ansvarar undersökningsverksamhetens alla delar, från etikprövning och hantering av personuppgifter under fältarbetet, till beslut om förmedling av data från SOM-institutets olika undersökningar via Svensk Nationell Datatjänst (SND). I uppdraget ingår också att företräda SOM-institutet inom Göteborgs universitet samt nationellt och internationellt. Föreståndaren arbetar på uppdrag av värdinstitutionen JMG:s prefekt.

Utöver lön tillkommer ett uppdragstillägg.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:
• Doktorsexamen och lägst docentkompetens
• Erfarenhet av egen forskning inom verksamhetens område
• Förtrogenhet med kvantitativa frågeundersökningar och statistiskt analysarbete
• Erfarenhet av arbetsledning och visad förmåga till ledarskap, forskningssamarbete och samverkan med det omgivande samhället.

Särskilt meriterande är:
• Breda kontaktytor inom forskning såväl nationellt som internationellt
• Överblick över nationell och internationell surveyforskning
• Erfarenhet från arbete med storskaliga och komplexa data inom organisationer och myndigheter
• Förmåga att framgångsrikt konkurrera om externa forskningsmedel

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid:
• Vetenskaplig kompetens visad genom egen forskningserfarenhet
• Ledaregenskaper och förmåga att organisera verksamhet
• Förmåga att entusiasmera medarbetare
• Nyfikenhet och intellektuell öppenhet
• Receptivitet och visionär utblick

Övrigt

Till ansökan skall bifogas en plan för hur SOM-institutets starka varumärke som en tvärvetenskaplig forskningsinfrastruktur kan vårdas och utvecklas under den kommande sexårsperioden. Visionen ska omfatta såväl SOM-undersökningarna som opinionslaboratoriet LORE. Hur kan verksamheten organiseras och utvecklas för att möta surveymetodologins utmaningar och för att göra SOM-institutet till en attraktiv samverkanspartner för forskargrupper inom olika vetenskapsområden? Hur kan data och resultat från SOM-institutets olika undersökningar få spridning i nya forum och till nya publiker i Sverige och internationellt? Intervjuer kommer att ingå som en del av rekryteringsprocessen.

Relaterad information

Kontaktuppgifter för anställningen

Bengt Johansson, Professor
+46 702 212402
bengt.johansson@jmg.gu.se

som.gu.se/

Fackliga organisationer

SACO: Maja Pelling
+46 31-786 1165
maja.pelling@gu.se

OFR/S: Madelen Hansson
+46 31-786 1171
madelen.hansson@gs.gu.se

SEKO: Salima Khamchane
+46 31-786 1173
seko@gu.se

Sista ansökningsdag

2017-03-01

Ansökningsförfarande

Registrera din ansökan elektroniskt under "Ansök online".


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-03-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?