Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Doktorand i ekonomisk geografi

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år heltidsstudier på forskarnivå
Omfattning: 100 %
Placering: Företagsekonomiska institutionen, Göteborg
Tillträde: 2017-09-01
Diarienummer: UR 2016/1158

Handelshögskolan har, med sina drygt 3700 helårsstudenter, 470 anställda, 160 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen - ekonomi och juridik - och fyra institutioner en unik bredd. Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA och är därmed den enda handelshögskola i Sverige som är Triple Crown-ackrediterad.

Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen vid Handelshögskolan med ca 150 anställda. Vi tillhör de nationellt ledande forskningsmiljöerna inom företagsekonomi och ekonomisk geografi med en stark empiriskt orienterad tradition. Forskningen har utvecklats mot att ta sig an generella frågeställningar, teoriutveckling och tillämpning av kvalitativ såsom kvantitativ metodinriktning med ett fokus mot internationellt publicerade forskningsresultat.

Arbetsuppgifter

Vi söker en kvalificerad och motiverad person till en doktorandanställning i ekonomisk geografi. Vid Handelshögskolan i Göteborg är forskarutbildningsämnet ekonomisk geografi huvudsakligen inriktat mot internationellt företagande (exempelvis utrikeshandel, internationella direktinvesteringar och teknologi- och kunskapsöverföring), samt regional ekonomisk omvandling och strukturell förändring (exempelvis förändringar i regionala specialiseringsmönster och arbetskraftens mobilitet på arbetsmarknaden). Doktoranden kommer vara ansluten till en av våra centrumbildningar: CIBS (Centre för International Business Studies) eller CRA (Centrum för regional analys). Nuvarande forskning inom ekonomisk geografi i Göteborg utförs med hjälp av såväl kvantitativa tekniker och stora databasmaterial, som fallstudieinriktad metodik.


Information om nuvarande forskning inom ekonomisk geografi på Handelshögskolan i Göteborg finns på: www.cra.handels.gu.sem och www.cibs.handels.gu.se


En anställd doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. En doktorandanställning avser arbete på heltid. Institutionstjänstgöring får maximalt uppgå till 20 % av heltid fördelat över studietiden. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Avräkning görs för den studietid då doktoranden inte har varit anställd som doktorand. Bestämmelser om anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordningen 5 kap, §§1-7. Bara den som antas eller redan har antagits till studier på forskarnivå får anställas som doktorand.

Behörighet

Den sökande måste uppfylla kraven för både "grundläggande behörighet" och "särskild behörighet".

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 1. avlagt en examen på avancerad nivå, 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.


Särskild behörighet
För att antas till studier på forskarnivå i ekonomisk geografi krävs minst 90 högskolepoäng i ekonomisk geografi. I dessa poäng skall ingå ett examensarbete omfattande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, exempelvis genom studier i angränsande ämnen såsom kulturgeografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Övrigt

Registrera din ansökan elektroniskt under "Ansök online".


En ansökan skall innehålla:
1. CV, curriculum vitae.
2. Vidimerade kopior från universitet/ högskola (ex. examensbevis) som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten.
3. En beskrivning av det forskningsområde du är intresserad av (max fem sidor).
4. En kopia på din magister- eller masteruppsats, eller motsvarande arbete.
5. Två rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till referenspersonerna.


Om dina dokument inte är utfärdade på engelska, svenska, norska eller danska måste de översättas till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare.

Relaterad information

Kontaktuppgifter för anställningen

Inge Ivarsson, Professor
+46 (0)31-786 1381
inge.ivarsson@handels.gu.se

Stefan Sjögren , Viceprefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning
+46 31 786 1499
stefan.sjogren@handels.gu.se

Martin Henning, Docent
+46 31 786 1419
martin.henning@handels.gu.se

www.cra.handels.gu.se och www.cibs.handels.gu.se

Fackliga organisationer

OFR/S: Peter Brandt
031-786 1169
peter.brandt@gu.se

SACO: Erik Pålsson
0709-522875
erik.palsson@gu.se

SEKO: Salima Khamchane
031-786 11 73
seko@gu.se

Sista ansökningsdag

2017-04-03

Ansökningsförfarande

Registrera din ansökan elektroniskt under "Ansök online"!

Ev. vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till:

Företagsekonomiska institutionen
att. Forskarutbildningshandläggaren
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Box 610, SE 405 30 Göteborg


Vänligen märk dokumenten med ditt namn och dnr UR 2016/1158


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-03-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?