Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Universitetslektor i Socialantropologi

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för globala studier, Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Diarienummer: PER 2016/403

Institutionen för Globala Studier (IGS) vid Göteborgs Universitet är en tvärvetenskaplig miljö med forskarutbildningar i socialantropologi, samhällsvetenskapliga miljöstudier och freds- och utvecklingsforskning. Socialantropologi ges på grundnivå och ingår även som inriktning inom kandidatprogrammen i Globala Studier och i Kulturarvsstudier. Ämnet är också del av masterprogrammet i Globala Studier på avancerad nivå.

Ämne

Socialantropologi

Ämnesbeskrivning

Vid Institutionen för globala studier bedrivs socialantropologisk forskning inom en rad områden som på olika sätt berör kulturella och sociala processer i en globaliserad värld. Klimat, migration, religion, genus, kulturarv, teknologi, ekonomi, hälsa, materiell kultur och ursprungsfolk är exempel på teman som forskare och lärare är engagerade i. Ämnet har vid institutionen kännetecknats av forskning som bygger på långvariga etnografiska fältarbeten och deltagande observation. Vidare finns en stark förankring i det vardagsnära, och i hur de praktiker och erfarenheter som är centrala i människors dagliga liv samspelar med övergripande samhälleliga processer.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar undervisning inriktad mot utbildning inom socialantropologi. Undervisningen kommer att i första hand ske på grund- och avancerad nivå, men också uppgifter på forskarnivå kan förekomma. Undervisningen omfattar såväl kurser i socialantropologi som tvärvetenskapliga programutbildningar och fristående kurser.

Kompetensutveckling/forskning ingår minst i enlighet med gällande arbetstidsavtal för lärare vid Göteborgs universitet. Innehavaren av tjänsten förväntas delta i och driva ämnesutveckling både genom att utveckla forskning och utbildning inom socialantropologi men också genom att delta i tvärvetenskapliga ansatser och miljöer som finns vid institutionen.

Utöver vad som specifikt anges i anställningsprofilen förväntas innehavaren att delta i institutionens inre arbete och pedagogiska utveckling samt att vid behov åta sig administrativa uppgifter och ledningsuppdrag. Externfinansierad forskning utgör en viktig förutsättning för institutionens och enskilda lärares forskningsverksamhet och i anställningens arbetsuppgifter ingår att aktivt medverka i att söka extern finansiering.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen och visad pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Forskning och undervisning i anslutning till de teman och forskningsfält som omfattas av ämnet på institutionen ses som särskilt meriterande. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid de senare årens forskning och publicering samt förmågan att både självständigt och tillsammans med andra initiera och bedriva forskning inom relevanta fält. Sökande skall ha internationella akademiska meriter. Ansökningar måste inkludera en tydlig dokumentation av dessa meriter.

Prövning av pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vikt kommer även att fästas vid administrativ skicklighet, erfarenhet av arbete i tvärvetenskapliga miljöer samt vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Den sökande bör ha god samarbetsförmåga. Undervisning, handledning och examination skall kunna utföras på såväl svenska som engelska.

Övrigt

Sökande bör ta del av de regler som gäller för anställningar vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Dokumentet kan nås via följande länk:

http://www.samfak.gu.se/digitalAssets/1468/1468671_samh--llsvetenskapliga-fakultetens-till--mpning-av-gus-anst--llningsordning--beslutad-2013-12-12.pdf

I urvalsprocessen kommer det att bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. För anställningen kommer den sökande att väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet inom ämnesområdet för anställningen, bedöms ha de bästa förutsättningarna för att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Sökande som inte behärskar svenska förväntas inhämta tillräckliga språkkunskaper inom två år för att för att klara av grundläggande administrativa och pedagogiska uppgifter.

För samtliga lärare gäller att senast inom ett år från anställningstillfället ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper.

Ansökan ska skrivas på engelska då internationella sakkunniga kan komma att anlitas.

Ansökan skall innefatta följande handlingar (se också Användarmanual till sökportalen som finns under Lediga anställningar för mer information om hur du ansöker tjänsten):

• Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand. Redovisas under fliken 8.1. rubriken Åberopade publikationer.

• Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet redovisas under rubriken Vetenskapligt CV under flik 8.1, rubriken Pedagogisk portfölj under flik 8.2 och rubriken Ledarskap under flik 8.3. Dokumentation av de vetenskapliga meriter kan innehålla uppgifter om erhållna forskningsmedel, om de är erhållna som huvud- eller medsökande samt omfattning av dessa. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna kan innehålla intyg, kursvärderingar och kvalitativa omdömen från studierektor eller motsvarande. Meriterna ska vara styrkta med vidimerade kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas i PDF-format under flik 9.

Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen. Utgångspunkt för redogörelsen för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet skall vara universitetets anställningsordning och fakultetens tillämpningsordning för anställning av lärare (se länk ovan). Här kan också åberopas personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som kan ha betydelse för meritvärderingen.

• En kortfattad programförklaring för den sökandes framtida forskningsplaner och vad den sökande avser göra för att utveckla forskningen vid institutionen redovisas under fliken 8.1. rubriken Vetenskaplig verksamhet.

• En kortfattad redogörelse för den sökandes erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället redovisas under rubriken Samverkan utanför högskolan under flik 8.4.

• De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan (dessa får ej insändas per e-post). Dessa skall laddas upp i fulltext som bilagor i PDF-format under flik 9.

Inför rekryteringsarbetet har Göteborgs universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vid frågor kring hanteringen av sökandeportalen eller tekniska problem, var vänlig kontakta rekrytering@gu.seRelaterad information

Kontaktuppgifter för anställningen

Jörgen Hellman, Universitetslektor
+46 31 786 5436
jorgen.hellman@globalstudies.gu.se

globalstudies.gu.se/

Fackliga organisationer

OFR/S: Madelen Hansson
+46 31-786 1171
madelen.hansson@gs.gu.se

SACO: Maja Pelling
+46 31-786 1165
maja.pelling@gu.se

SEKO:
+46 31-786 1173
seko@gu.se

Sista ansökningsdag

2016-11-23

Ansökningsförfarande

Registrera din ansökan elektroniskt under "Ansök online". Den sökande är ansvarig för att ansökan är fullständig och i enlighet med annonsen samt lämnas in elektroniskt före ansökningstidens gått ut.

Ev. vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till (ange PER 2016/403):

Andrea Iriarte
Göteborgs universitet
Institutionen för globala studier
Konstepideminsväg 2
405 30 Göteborg


Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Sidansvarig: rekrytering@gu.se|Sidan uppdaterades: 2017-03-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?